Skip to content

Offentlige Norge

mattilsynet

Mattilsynet forenkler meldings mulighetene

I lov om dyrevelferd som trådde i kraft 1.januar 2010 gir det alle en plikt å melde fra til politi eller mattilsynet når dyr lider. Fra i dag kan man på en enkel måte varsle mattilsynet.

NEK400

Ny standard fra Norsk Elektroniske komité

Fra 1.juli 2010 trår den nye NEK 400 i funksjon. For nybygg skjerpes kravene til elektronisk sikkerhet i forhold til brann, funksjon og elsikkerhet. Denne påvirker for eksempel endret krav til elektriske vifter i driftsbygninger.

mattilsynet

Alle hester skal ha pass etter ny forskrift

Fra 1. juli 2010 gjelder ny forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Dette innebærer at alle hester skal ha ett pass og være merket ut i fra det hele livet. Hester født etter 1/1-09 og som har pass må få nytt etter det nye regelverket. Hester før 1/1-09 som har pass kan beholde dette.

hest

Flere tilfeller av Equine Infectious Anemia bekreftet i utlandet

Mattilsynet skriver i disse dager på sin nettsider om faren for Equine Infectious Anemia (EIA) ved import av hester spesielt fra Romania. Mattilsynet vil i første omgang følge nøye med, men vil komme tilbake med informasjon om det blir behov for tiltak.

kongs8

Kongsgården rideskole legges ned

Styret i Norsk Folkemuseum valgte onsdag 10/3 å legge ned rideskolen på Kongsgården. Dette ble gjort mot stallmester Harald Hilsens ene stemme. Det går mot riving av ridehallen.  

hestpatur

Hestedrift som tilleggsnæring.

I hele landet er det økende interesse blandt gårdeiere om å starte med drift innenfor hestenæringen. Lønnsomheten av dette har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sett nærmere på i ett studie i Rogaland. Resultatet viste en lønnsomheten som varierte fra 58 til 246 kr pr time.

bygdeforskning_logo

Ny rapport fra Bygdeforskning

Arbeid i jord- og skogbruk er ikke fritt for ulykker. Hele 90 mennesker mistet livet i perioden 2000-2008. Dette utgjør nærmere 30 % av alle dødsulykker i arbeidslivet. Norges forskningsråd. Har derfor fått laget en rapport for å belyse utfordringen.

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen