Skip to content

Sikkerhet inkl HMS

slukningsapparat

Hvordan sjekke brannslukningsapparatet

Vinterhalvåret er dessverre tiden for branner. Et apparat som kan hindre en liten brann i å bli stor er brannslukningsapparatene. Disse skal eier sørge for er tilgjengelig og at de fungerer til en hver tid. Gjør de ikke det kan forsikringsutbetaling bli redusert og man kan få storbrann.

skadedyr_bekjempelse

Plikt å fange mus og rotter

Gnagere kan skape store problemer i stallen. De kan gjøre store skader på bygg, utstyr og være en smittefare for dyr og mennesker. Forskrift om skadedyrbekjempelse gir eier plikt til både forebygging og utrydning. En katt er et hyggelig tiltak, men ikke godt nok.

lover

HMS plan – Kapittel 5

I flere artikler har Stallmestern sett på hvordan man kan bygge opp en dokumentasjon som vil ivareta krav i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften. I forrige artikkel lagde vi en HMS plan og så på grunnlaget for den. I denne artikkelen skal vi se på hvordan man skal oppnå alle målene i HMS planen.

lover

HMS plan – Kapittel 3 og 4

Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften, sier man skal ha en systematisk dokumentasjon over arbeidet med HMS. I denne artikkelen beskriver vi kravet om en HMS plan for stedet for å redusere risiko og grunnlaget for denne planen.

lover

HMS plan – Kapittel 1 og 2

Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften, sier man skal ha en systematisk dokumentasjon over arbeidet med HMS. I denne artikkelen beskriver vi kravet om kontaktopplysninger, organisasjonskart, lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder.

lover

HMS plan på alle steder

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe man hører nevnt ved forskjellige anledninger, men som man tenker at noen andre tar seg av. De fleste steder skal derimot ha en HMS plan og alle skal da medvirke til og få opplæring i planen. Hva er så en HMS plan?

takrastpalommedalen

Har din stall gjennomført en ROS analyse?

I løpet av seminaret som ble avholdt på Bjerke om kvalitetsikring i hestebransjen, ble det nevnt kravet om risikoanalyser i forhold til anlegget, aktivitet og arbeid som foregår på stedet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ble nevnt som en metode.

kiosk

Krav til kiosk, kafe og restaurant

Driften av en kafée, kiosk eller restaurant er forskjellig på en del punkter, men felles for dem alle er at flere lover og forskrifter setter en del krav for kjøkkenets standard, hygiene og arbeidsforhold.

Internkontroll i kafeteria og kiosken

Forskriften om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, sier at man skal ha en internkontroll plan dersom man behandler og selger matvarer. En slik plan skal være skriftlig og alle rutiner og avvik skal dokumenteres slik at mattilssynet kan kontrollere at alle lover og regler etterkommes.

Kubberød

Ridehall

Hest og husdyr SISU

bawa

Tilbake til toppen