Skip to content

Sikkerhet inkl HMS

Graving

Tid for å løse de vanligste utfordringene

Det er som regel en del utfordringer man har i et hesteanlegg, som gjentar seg og som man kanskje ikke helt får gode løsninger på. Disse utfordringene krever mye i det daglige, så nå er det kanskje tid for en ekstra innsats og dermed få en bedre hverdag.

Høylageret

Tørt høy – lagring og bruk

Grovfôr til hest gis ofte fra innpakkede storballer, men mange bruker tørt høy i småballer. I begge tilfeller er produksjon og lagring viktig for best mulig resultat.

brannvarslingsanlegg

Brannvarsling og aspirasjonsanlegg

Et godt fungerende brannvarslingsanlegg i stallen, kan gjøre at man får reddet både hestene og bygget. Anleggets enkeltelementer må derimot tilpasses miljøet det er beregnet for, slik at det fungerer optimalt.

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen