reklame iconReklame på sidene:

Filer i JPG eller GIF (statisk og animasjon) kan i første omgang benyttes.


Størrelse Pris pr uke Pris pr mnd Pris pr ½ år*
Annonse på alle sider 264*186 400 1500 7000
Annonse som artikkel med tekst 600 2250 12000

*Alle priser eks.moms.

 

Ta kontakt med Thor Gunnar Mathisen