Skip to content

Daglige rutiner

Tid for å løse de vanligste utfordringene

Det er som regel en del utfordringer man har i et hesteanlegg, som gjentar seg og som man kanskje ikke helt får gode løsninger på. Disse utfordringene krever mye i det daglige, så nå er det kanskje tid for en ekstra innsats og dermed få en bedre hverdag.

Les mer
Høylageret

Tørt høy – lagring og bruk

Grovfôr til hest gis ofte fra innpakkede storballer, men mange bruker tørt høy i småballer. I begge tilfeller er produksjon og lagring viktig for best mulig resultat.

Salting av ridebane

Salting av ridebaner før vinteren

Det er flere grunner til at det kan være behov for å salte ridebanen, men hva slags type salt kan brukes, hvor mye og ikke minst når skal det saltes?

harv og slodd 3b

Vedlikehold av ridebane – Hva er riktig?

Hva som er rett og galt er det mange meninger om, men en ting er helt sikkert, og det er at om banen er ujevn, støver, løs og eller varier om det er flere som har ansvar, så gjøres noe galt.

fester2

Velg effektive fester til dekken

Det har vært skrevet mye om dekkenbruk. Både for og imot, men også om de forskjellige typene som fins. Vel så viktig er at festene er funksjonelle. For driftere av staller kan kronglete fester gi mye merarbeid.

1000lmedflotor4

Nok vann til hestene om sommeren

Om sommeren er det viktig at hestene drikker nok vann og for de som skal gi hestene dette, kan det bli mye bæring. Det fins derimot flere smarte løsninger.

DSC 0071

Gjødselplukke maskin

Fjerning av hestemøkk er viktig, men ikke alltid den enkleste og morsomste jobben. Spesielt er det vanskelig å fjerne hestemøkk fra gress med greip. En gjødselplukkemaskin kan da være en god løsning.

honsehirse

Hønsehirse

Hønsehirse er et av de mest uønskede ugressene i verden. Ugresset finnes oftest i korn, poteter og grønnsaker, men kan forekommer i eng og beiter. I tørkeperioder klarer hønsehirsen seg godt. Hestemøkk er med på å spre ugresset.

2017 07 05 15.42.55

Produksjon av grovfôr og pris

Man skulle tro at det å produsere gress er en enkel sak, men det ligger mye arbeid bak et godt resultat og man er også væravhengig i forhold til hvor mye man får ut av et jordet. Det er grunnene til at grovfôr blir en betydelig kostand ved å ha en hest.

mokk

Viktig å møkke ute

Det er sommer og alt gror. Det gjør også parasitter som gror og utvikler seg i hestemøkka. Tar du arbeidet med å møkke vil hesten få mindre plager utvendig som innvendig, og du får mer spisbart gress til hestene. Det er mao bare gevinst ved å møkke.

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen