Blir banen glatt pga is i bunnen i ridehallen, blir den løs i mangel på vann eller blir den støvete fordi man ikke får vannet?  Da kan salting være løsningen.

Salting for å hindre at banen fryser og blir hard på en utebane

Ute vil en ridebane fryse og bli hard om man ikke salter den, men det hjelper ikke bare å salte. Man må harve jevnlig for å holde banen løs og fin.

Har man en fiber/filtbane ikke skal dyharves, vil salting og jevnlig harvning få fiber og filtbitene til komme opp i dagen. Da mister banen sin funksjon og man må blandemassene på ny når våren kommer.

Fibrene og spesielt filtbitene holder på fuktighet, så det vil i tillegg bidra til at det kan være utfordrende å holde en slik bane frostfri, selv med jevnlig harving.

Salt

stover

Salting for å hindre glatte partier langs kantene inne i en ridehall

Har man en uisolert ridehall eller grunn som ikke er isolert, vil man kunne oppleve at frosten «kryper» inn langs kantene og gjør at man vil få et islag under ett løsere topplag. Dette vil kunne medføre at hestene sklir og faller. I slike tilfeller er salting en god løsning for å hindre dette.

Salting for å hindre støv på ridebane.

Har man ikke godt nok vanningsanlegg og har utfordringer med støv, kan salt binde støvet.

Salting av ridebane

Salting for å erstatte vann om vinteren i en ridehall.

En ridebane trenger fuktighet for å ha binding. Om vinteren fryser vannledningene og vanning generelt er ikke å anbefale om hallen har utfordringer med fryst underlag.

Salt bidrar ikke bare med å hindre fryst underlag, men bidrar også til god binding mellom kornene. På den måten vil salt til en viss grad erstatte bindingen i sanden som vannet ellers bidrar med.

Når, hvor mye og hvilken type

Ute bør man salte etter siste regnvær, men før frosten setter seg i bakken. Dette er ikke alltid lett å tilpasse, men store regnskyll etter at banen er saltet vil bidra til at saltet renner ned og bort og dermed så mister saltingen sin effekt.

Inne bør man salte noen dager etter at man har vannet banen, slik at det er en vis fuktighet i banen, som kan bidra til at saltet løser seg opp og binder seg med sandkornene.

Hvor mye man salter avhenger av størrelsen på banen, tykkelse på topplaget og om det er ute eller inne. En ca. mengde man kan gå ut fra er at en 20*60 bane ute trenger rundt ett tonn med salt. Inne kan man bruke noe mindre.

Det finnes flere typer salt. ”Vanlig” bordsalt (natriumklorid), kalsiumklorid eller magnesiumklorid.

Natriumklorid eller vanlig bordsalt, fryser når kulden er lavere enn 8 kuldegrader.

Kalsiumklorid fryser først ved 15 kuldegrader, binder støv bedre, men er kjemisk fremstilt.

Magnesiumklorid er kanskje den med flest fordeler. Den fryser først ved minus 15 grader, er den som er mildest mot høvene, den tiltrekker seg fuktighet og da både binder sanden og hindrer stø, i tillegg til at den forurenser lite.

2016 06 09 22.00.36

Husk daglig vedlikehold

Bruken og vedlikeholdet av banen er selvfølgelig avgjørende for hvor god banen holder seg. Jevnt vedlikehold i form av harving/slodding samt bruk, vil gjøre banen bedre enn om den blir liggende i ro. Pass spesielt på at det ikke blir et løst topplag på noen cm og hardt og glatt under. Det kan gi farlige situasjoner for hest og rytter.

Les også

harv og slodd 3b

Vedlikehold av ridebane – Hva er riktig?

Hva som er rett og galt er det mange meninger om, men en ting er helt sikkert, og det er at om banen er ujevn, støver, løs og eller varier om det er flere som har ansvar, så gjøres noe galt.

harv og slodd 3

Slodd og harv – hva er hva?

Banen må harves sier en rytter på stallen. En annen sier at banen må sloddes. Forvirring over hva som er hva, og når man skal gjøre hva, er stor. Slodding og harving er nemlig to forskjellige ting og brukes til forskjellige tider og ettersom hvilken type ridebane man har.

bygging_av_strokasse

10 gjør det selv punkter for sikrere vinter i stallen

Vinteren er lange og kalde i Norge med mye snø. Faren for skader på bygg, hester og mennesker er større på denne tiden enn om sommeren. Her kommer 10 smarte tips som kan gjøre livet i stallen enklere og sikrere gjennom minst 5 måneder med kulde og snø.