Skip to content

Hestegjødsel

Varmtvann fra møkkahaugen

Hestemøkk er for mange en stor utfordring både økonomisk og i forhold til hva man faktisk skal gjøre med den. Travtrener Alf Stordal tenkte at den varmen som er i komposten burde kunne brukes. Løsningen var et system der varmen utvinnes og brukes til oppvarming av rom inne og betongplattingen utenfor inngangen.

Les mer
ranker med vender

Kompostering av hestemøkk

Hestemøkk er en utfordring for de fleste som driver med hest. Ofte blir møkka liggende i en stor haug og blir kun en stor utgift. Har man derimot mulighet kan man kompostere møkka på en god og enkel måte ved bruk av en rankevender og en gammal rundball.

mokkaplaating med vegg

Hvordan lagre møkk på en god måte

Hestemøkk kan man lagre midlertidig rett på bakken. Det er derimot mange fordeler ved å ha en støpt betongplatting med tre kanter, til den midlertidig lagring av hestemøkka.

bioretur produkt

Bioretur – en ordning for hestemøkk

Steinar Wasmuth har bygd hestesenteret Lund innerst i Bontveitdalen utenfor Bergen. Han som alle andre hadde en utfordring med hestemøkk og flis – Hva skal man gjøre med den. Noen år senere hadde han løsningen og fortalte om dette under Oslo Horseshow.

brenselmaskin

Biobrenselanlegg som fungerer

I Sverige har de funnet løsningen på problemene man har hatt med brenning av hestegjødsel. Stallmestern snakket med Søren Knudsen i firmaet Varmekilden om hva de har gjort for å løse problemene.

mokkahaug

Håndteringsalternativ for hestemøkk

En hest produserer mye møkk i tillegg til at det går med mye strø som trekker til seg urin. Utgangspunktet er at møkk, urin og strø ikke er ett avfallsprodukt som man bare kan dumpe. Man må derfor ha en plan for håndtering. For noen er dette et problem mens det for andre er en liten gullgruve.

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen