Bioenergi er kommet i vinden som aldri før og det er ikke få prosjekter som har startet opp rundt om i Norge med den hensikt å finne løsninger for brenning av hestemøkk. Flere har forsøkt, men uten større hell.

Utfordringen har vært todelt. I hestegjødselet finnes det mange stoffer som ødelegger fyrkjelene på sikt, slik at kostnadene blir for store. Den andre utfordringen til de som har prøvd har vært fuktigheten ved at man lagrer i store hauger.

Firmaet Swebo i Sverige fikk støtte fra USA for å utvikle sine ideer for å løse disse utfordringene. De kom sammen med universitetet i Luleå, frem til en løsning som fungerer veldig bra og som de har tatt patent på. Firmaet har satt i gang flere anlegg i Sverige og sender nå 30 anlegg over til USA. I Norge er det flere som er på banen. Firmaet Varmekilden har blitt ene importør av anlegget og daglig leder Søren Knudsen sier potensialet er enormt i Norge.

Et hesteanlegg med 40 hester vil få ut ca 160kw i året noe som vil varme opp ca 2500 kvadratmeter lokaler.  Har man flere hester eller kan ta i mot hestegjødsel fra naboer kan man øke produksjonen av varme, noe som naboer og andre bygninger kan få nytte av.

biobrenselkontogtraktorHvordan Swebo har løst utfordringene med gasser og fuktighet er bedriftshemmeligheter, men prosessen forbrenner alle farlige gasser slik at utslippene fra pipen er langt under utslippskravene i Norge.  ”Det er akkurat dette som er det unike med Biotherm” sier Søren. Asken som blir igjen er det lite av og kan spres i skogsterreng.

Anlegget kan leveres ferdig montert og testet fra Sverige i en liten transportabel bygning og da er det Inspecta (tilsvarer Veritas) godkjent. Det eneste man da må gjøre er å få byggetillatelse. Alternativt kan man tilpasse anlegget et annet bygg på stedet.

Driftsmessig er anlegget lett i bruk. Man har en spesial konteiner som tar i mot alt av gjødsel og flis. Daglig vedlikehold er lite og man kan styre anlegget online slik at man kan få hjelp til selve driftingen.

Økonomisk så koster anlegget noen millioner. Dette er derimot raskt spart inn om man regner hvor mye strøm som går med til oppvarming, varmt vann, bortkjøring av hestegjødsel, m.m. Har man varme til overs kan dette også selges slik at man dermed får enda bedre regnestykke.

Investeringsstøtte kan man søke om fra Enova og man kan også høre med Inovation Norge.