Av alle hesteholdere er det ca 6500 gårder. Flertallet er dermed stallet opp i rene hesteanlegg eller mindre småbruk. Antall staller er derfor stort og vi vet det bygges mange nye hesteanlegg i Norge.
Antall årsverk i forbindelse med hest øker tilsvarende. Stallmestern.no er et bidra i denne prosessen ved hjelp av fakta, artikler, reportasjer, nyheter og konsulenttjenester.

Mattilsynet har registertet 15959 hesteholdere, men det er flere som fallet utenom registreringsplikten.

Stallmestern.no
er startet av
Thor Gunnar Mathisen


Lang praktisk bakgrunn og variert utdannelse som bla stallmester, byggfag, HMS, lærer, mm. I tillegg sprangrytter, banebygger, hestetransportør, mm

image 64

Har du spørsmål eller ønsker hjelp ta kontakt, så skal vi strekke oss langt for å være behjelpelig

Om Thor Gunnar Mathisen

om thor image

Thor Gunnar har mye erfaring fra organisasjonsarbeid der han bla har bygget klubblokale, har vært Kretsleder, startet klubb, m.m. I jobbsammenheng har han vært leder og drevet personalarbeid, HMS, økonomi og ledelse i over 15 år.

Stall Guriby Søndre

Har bygget flere egne staller, rir, er banebygger 1, hestetransportør og har etablert www.stallmestern.no samt www.ridebane.no. Som konsulent har han prosjektert alt fra hestesenter, ridebaner til mindre staller, rehabiliteringer, omlegging fra skog til jorder, mm.

Han har analysert over 200 topplag til ridebaner i eget laboratorium, med påfølgende forslag til tiltak.