Foredrag kan gjennomføres via nettmøte eller personlig fremmøte.

Et foredrag varer rundt en time, avhengig av spørsmål og dialog.

Foredragene tilpasses etter samtale med kunde og ønsker man temaer ut over standardtemaer er det fult mulig.

Prisen for ett foredrag er 2100,- inkl moms pr time, Inkluderer lokal forberedelses tilpasninger. Ved personlig fremmøte kommer reisekostnader i tillegg. (10% avslag for rideklubber)

ridebaner

ABC om ridebaner

Fiber/filt vs sandflis/sandgummi

Hva kan man gjøre med “gamle” baner

Nye baner – Hvordan lage

bygg

Ny stall/ridehall – fra ide til ferdig bygg

Romprogram, løsninger og materialvalg

Økonomi, livssykluskostnader, logistikk, søknader

Rehabilitering – hva skal man tenke på

ventilasjon

ABC om klima i staller

Hvordan måle og forbedre klimaet i stallen

Hvilke tiltak kan man gjøre i gamle bygg

innhegning

ABC om lover, regler og hvordan oppfylle dem

Gjerder – fordeler ulemper – strøm hva er det

Beiter – vedlikehold og drift

 

kompostering

ABC om lover, forskrifter og miljø

Hestemøkk – økonomi, miljø og løsninger

hms

ABC om lover, forskrifter og drift

Hvordan lage en HMS plan og hva skal den inneholde

Kontakt Stallmestern for mer informasjon thor.gunnar.mathisen@stallmestern.no