Skip to content

Offentlige Norge

Hestetransport

Endringer i forenklet grensepassering

Det blir endringer i avtalen om forenklet grensepassering mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge fra våren 2022. Endringen kommer som følge av ett nytt EU-direktiv.

2021 11 25 12.42.49web

Agroteknikk 2021

Vært tredje år arrangeres Agroteknikk på Norges Varemesse. Messen har fokus på tradisjonelt landbruk, men hestehold er på mange måter en del av dette. Messen hadde derfor mye for de som driver stall, har yrkesrelaterte arbeider og/eller produserer grovfôr og strø til hest.

bondeboka

Bondeboka med god oversikt til hesteholdere

Landbruksavdelingen til Statsforvalteren i Vestland, har laget en nettside som heter bondeboka. Den gir en god oversikt over viktige spørsmål knyttet til en gård, med fokus på landbruk i fylket. Et av kapitlene gjelder derimot hele landet og omhandler lover og forskrifter rundt hestehold. Alt er kortfattet og oversiktlig.

Ellen Brunes paa hesten Lt Gjulem Primera

Store endringer i Sverige

Det skjer mye i forhold til hestehold i Sverige. Hester skal registreres med bostedsadresse og det må meldes om midlertidig flytting. Det kan komme lov som stiller store krav til utearealer og hesteholdforeskriften er endret.

2017 07 19 11.30.09

En svak bedring

Mattilsynets arbeid med Dyrevelferd i 2019, har nå kommet i rapports form. Den viser at 708 hesteholdere av de 16005 som er registrert hos Mattilsynet, fikk tilsyn i 2019. Sammenlignet med tidligere år er det færre alvorlige tilfeller.

Spilt til rideskolen

Spilt kan bli fjernet i Sverige

Tiden for spilt renner ut i Sverige. Fra 1.mars i år ble det forbudt og bygge nye spilt. Regjeringen ønsker at ingen dyr skal være bundet og har fått Jordbruksverket til å lage en konsekvensutredning som gir plan for veien videre. Danmark har forbud mot spilt. I Norge og Finland er det lovlig.

2017 06 13 12.45.08

Dyrehelseforeskriften – hvordan påvirker den ditt hestehold

I 2018 kom den nye Dyrehelseforskriften som bla skal sikre god dyrehelse. Den gjelder derimot ikke for generelt hestehold, med unntak for de som har flere type dyr, arrangerer åpen gård, konkurranser, etc. Bør den gjelde eller følges av alle som holder hest?

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 8

Arbeid med oppdatert KSL er godt i gang

Godkjenningsordningen for hestevirksomheter ligger under Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og selve KSL systemet er nå under oppdatering. Siden 2015 har mange hestebedrifter blitt godkjent i bransjestandard Hest.

Kubberød

Ridehall

Hest og husdyr SISU

bawa

Tilbake til toppen