Skip to content

Lover / Forskrifter / Retningslinjer

lover

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest

Mattilsynet er den myndigheten i Norge som skal passe på at forskriften om velferd for hest overholdes. De har samtidig myndighet til å lage retningslinjer som utdyper og gir lik tolkning av punktene i forskriften. Dette har de gjort og samlet i retningslinjene til forskrift om velferd for hest.

lover

Relevante Lover og forskrifter

Det finnes et utall lover og forskrifter i Norge. Disse styrer oss alle, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver, eier, bruker, privatperson, e.a. Det kan være vanskelig å ha oversikt, men et lite dykk ned i materiet kan være smart å gjøre innimellom.  

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen