Lurer du på hvor stor en hesteboks skal være, hvor mye gasser det kan være i en stall, eller om man må ha brannvarslingsanlegg i stallen? Retningslinjene gir deg svar.

Retningslinjene er laget ut fra samarbeid med forskningsmiljøet, organisasjoner og mange års erfaring innenfor hestehold. Retningslinjene inneholder ikke detaljer om alle punktene i forskriften, men tar for seg de fleste og viktigste.

Det som er viktig å merke seg er at de fleste punktene er skrevet i bør form og ikke skal. Bygger man nytt skal man bestrebe seg på og oppfylle punktene, men de er mer veiledende for eldre bygg. Det kan allikevel være riktig å se på punktene som skal, da det fort kan hende at ordlyden endrer seg til at punktene skal overholdes i en senere revidering av retningslinjene.

Ikke alle punktene er lette å kontrollere for en som driver en stall. Dette kan f.eks. være hastigheten på luften i stallen, gasskonsentrasjonen og andre punkter som krever måleapparater. Derimot er mange punkter enkle og målbare som f.eks. bredde og høyde på stallbokser. Alle målbare tall er en minimums tall slik at man i mange tilfeller med fordel kan øke minimumstallene.

 

Retningslinjene utdyper følgende punkter fra forskriften:

§3 Definisjon

§4 Generelt

§5 Kompetanse

§6 Hestepass og helsekort

§7 Bygning, rom m.m.

§9 Klima

§10 Lys

§11 Støy

§12 Brannsikring

§14 Isolatbokser

§16 Luftegårder, beiter, treningsbaner og utearealer

§17 Tilsyn og stell

§21 Fôr og vann

§22 Mosjon

§24 Innredning av stall

§25 Driftsform med utegang

§26 Registreringsplikt

§28 Tillatelse

§36 Overgangsordninger

 

Les hele retningslinjene her

 

Les hele forskriften her