En møkkahaug gir fra seg mye varme som forsvinner i luften. Denne varmen tenkte Alf Stordal at han kunne benytte til noe fornuftig. Han lagde så et vannbårent system der vann sirkulerer via møkkahaugen.

For å kunne utvinne varmen ble det støpt en platting på ca. 14 m2. I denne ble det lagt ned to sløyfer med rør på ca. 25 meter pr sløyfe.

bilde3Plattingen er i tillegg støpt med noe fall og tre vegger. Fallet er laget så evt. avrenning ikke renner ut av plattingen.

Fra plattingen går rørene inn i driftsbygningen der det er en sirkulasjons pumper, en trykktank (på 1,2bar) og en luftepotte pr sløyfe/krets.

Det ene systemet går så videre til gulvet i vaskespiltet. Det andre går til en støpt platting foran inngangen til vaskespiltet og til stallen.

Frostvæske reduserer effekten

I systemet som går til vaskespiltet er det vann uten tilsetninger, mens det er frostvæske i det andre som går utendørs. Alf forteller at ved å bruke frostvæske så mister man noe effekt. Fordelen er derimot at det ikke er så sårbart i tilfelle systemet stopper og vannet fryser.

2017 05 29 14.04.56Det støpte ute arealet som skal varmes opp, er ca. 30m2 på gården hos Alf. Det er litt for stort når det blir kaldere enn 10 kuldegrader, for da er retur vannet så kald at det kjøler ned møkkahaugen, forklarer han.

Effekten man får ut av anlegget er ellers nok til en god og varm temperatur i vaskespiltet hele vinteren. Alf mener han kan varme opp 3 ganger av arealet til møkkaplattingen inne. Ute må nok arealet være mer likt det støpte arealet i møkkaplattingen, da erfaringen tilsier at mindre areal ikke ville klare å kjøle ned returvannet så mye i den kaldeste perioden.

bilde2Kan koble til varmvannsbereder

Det er de første gradene som er mest kostnadskrevende, slik at man kan supplere med varmtvannsbereder. Inn til møkkahaugen kommer vannet med ca. 11 grader i rørene og i retur på ca. 21 grader. Den temperaturen gir ca. 15 varmegrader i vaskerommet når det er ca. 10 kuldegrader ute.

Strømkostnadene til anlegget er ikke store, men det er et par driftsmessig ting man må ha rutiner på.

Det ene er at man må passe på at gjærings prosessen går sin gang i møkkahaugen, evt tømme eller snu litt på den.

Det andre som er viktig er at man ikke fjerner all møkk om man har vann i rørene uten frostvæske. Gjør man det kan vannet fryse før man rekker å fylle på med mer møkk.

 

Les mer om Horni gård ved å klikke her