Graving

På et hesteanlegg er det som regel en del utfordringer som gjentar seg årlig. Disse utfordringene krever ofte mye i det daglige enten fysisk eller tidsmessig prat. Kanskje det er tid for å gjøre noe med det, og dermed få en bedre hverdag. Her kommer noen tips!

I det daglige er det en del ting man bruker mye tid på, enten fysisk eller ved at man snakker om det. Det være seg diskusjoner rundt ridebanen, gjerder som faller ned, vann i drikkekar som fryser, dårlig inneklima, gjørme i paddockene og lignende.

Mange hesteanlegg har til tider slike utfordringer, og ofte så er det mangel på penger, gode løsninger eller tid, som gjør at man ikke får løst utfordringene.

Løser man utfordringene så vil man få mer tid og fokuset blir flyttet fra noe negativt og tyngende, til det positive med å ha hest som arbeid, idrett eller hobby.

Løsningene på de forskjellige utfordringene, vil variere på det enkelte anlegget, men her kommer noen generelle tips, som kanskje kan være til hjelp.

Ridebane og vedlikehold

En gjenganger blant diskusjoner er ridebanenes beskaffenhet. Noen mener den er for hard, andre for løs, mens noen mener den er for glatt eller støver. Meningene er mange, men oftest skyldes det vedlikehold og drift.

 • Vann er nødvendig i alle baner. Ta en neve fra topplaget og prøv å lage en «snøball» får du det ikke til, så er det ikke nok fukt i banen.
 • Salting av banen kan gjøres istedenfor vann om vinteren, eller det er vanskelig med tilgang på vann om sommeren.
 • Mål dybder på topplaget rundt om på banen. Er det forskjeller, så rett av banen så det er like mye masser over det hele. Blir det ujevnt igjen etter kort tid, så gjøres vedlikeholdet feil.
 • Er det et hardt lag noen cm ned så sjekk om redskapen man bruker er egnet, eller/og juster den slik at man slodder/harver i forskjellige nivåer.
 • Har man fiber/filt «teppe» på toppen av banen så har banen blitt vedlikeholdt feil. Man må da blande topplaget på nytt med jordfres eller rotovator.
 • Er man i tvil, så søk råd og veiledning før man gjør kostbare tiltak.

"snøball" test

borre prøve

Gjerder

Inngjerding av hester på uteområder, beiter eller ridebaner, er et kontinuerlig arbeid, men man kan gjøre noen som forlenger levetiden.

 • Hester og norsk vinter med mye snø og tele, er hovedårsakene til at gjerder ofte er en gjentagende utfordring. Grav dypt nok ved nedsetting av gjerdestolper.
 • Ved planlegging av nye anlegg bør man ta høyde for store mengder snø langs veier og parkeringsplasser, slik at man ikke setter opp gjerder helt inntil slike steder.
 • Har man gjerder på beiter med strømtråder, bør man som oftest ta ned disse, ikke bare fordi levetiden forringes, men både pga trær som brekker og kan ødelegge gjerdet, men også dyr som kan få problemer under vinteren eller sette seg fast i trådene på våren.
 • Gjerder som hestene gnager på, kan erstattes med plastgjerder, aluminiumsgjerder eller sikres med enten maling med sand, eller plastrør trukket over stolpene.
 • Når man anlegger en ridebane bør man planlegge for nedsetting av gjerdestolper som også kan skiftes ut med årene. Når man drifter banen må man sørge for god opplæring, slik at de som kjører slodd eller harv ikke kjører på stolpene.

spist gjerdestolperådyr i gjerdet

Paddock og møkking

Hestenes uteområdet skal være egnet med et godt bærende underlag der hestene kan bevege seg i alle gangarter. For å få til dette må uteområdene ha et godt oppbygget underlag som er fri for gjørme og hestemøkk.

 • Fjern toppjorda før man legger duk og deretter subbusmasser som pakker seg. På den måten vil det være lett å møkke, hestene klarer ikke så lett å grave ned til duken, men man bør ha litt fall på paddocken så vann kan renne av. Drener i overkant for å hindre at overvann renner inn.
 • Legg gressarmering på områder som ikke skal gruses, men har stor belastning.
 • Del paddockene opp med gress og gruset området ved foringsplass, drikkeplass og inn/utslipp.
 • Møkking er tungt men viktig arbeid for å hindre gjørme, ormer og at gressområder hestene småbeiter på, blir mindre og mindre. Ha gode rutiner og invester gjerne i møkka «støvesuger» eller lignende motorisert hjelp.
 • Beitepuss, kalk, gjødsle og tilleggs så områder der hestene beiter.

grus i paddock

mokk

Klima i stallen

Hester som står oppstallet inne bør ha så godt klima som mulig og så likt som mulig som ute. Ofte skyldes dårlig klima drift og regler.

 • Ikke skru av viftene om det blir kaldt inne om vinteren. Sett heller inn tilleggsvarme om det trengs spesielt for å unngå at vann ikke fryser,
 • Bli kjent med ventilasjonsanlegget. Har man undertrykksanlegg skal alle dører og vinduer være lukket for at sirkulasjonen i stallen blir bra for alle hestene. Sjekk at stallen er tett.
 • Skal det kjøpes ny vifte, så kjøp en større enn hva dere egentlig trenger. Da bråker den mindre.
 • Ikke kost mens hestene er inne og jo flere bokser som er møkket før hestene tas inn jo bedre for klimaet.
 • Vask ofte under gummimatter
 • Ikke tørk dekken på boksdøren.
 • Ikke sett høyposer og annet i stallgangen som kan hindre rømningsveier.
 • Vask stallen, ventiler og vifteblader.

matte

røyktest

Vann som fryser

Det er flere områder der vann fryser.

 • Vannrør i bygg som fryser kan gi store følger, så man kan sikres det med varmekabler og isolering. For at man skal huske å skru på varmekablene, kan man montere temperatursikring som passer på når det blir for kaldt. Det aller beste er selvfølgelig om man bygger slik at vannrør ikke risikerer å fryse.
 • Vann som fryser og sprenger dysene til vanningsanlegg ute eller inne i ridehall. For å unngå dette bør man blåse luft gjennom anlegget på høsten.
 • Vann i drikkekar ute som fryser kan løses enten ved strømoppvarmede drikkekar, isolerte drikkekar eller drikkekar som er selvtømmende til frostfri dybde.

vann om vinteren

Les også

harv og slodd 3b

Vedlikehold av ridebane – Hva er riktig?

Hva som er rett og galt er det mange meninger om, men en ting er helt sikkert, og det er at om banen er ujevn, støver, løs og eller varier om det er flere som har ansvar, så gjøres noe galt.

hoyvogn2

Funksjonaliteten i stallen er viktig

Alle som jobber i en stall, kan nok skrive under på at det er tre oppgaver som tar det meste av tiden og som mange ganger tar ”knekken” på en i forhold til andre oppgaver. Det er møkking, foring og hester som skal ut og inn.