Om hestene står på beite eller i paddock om sommeren så trenger hestene mye rent og friskt vann. Dette kan by på mange tunge løft om det ikke er lagt opp til fast vann på beite eller i paddockene. Løsningen for mange er å fylle 20 liters dunker som man frakter til beite for deretter å helle over i vannkar.

Det fins derimot noen enklere løsninger for både de som har tilgang på rennene vann, men også for de som må transportere vannet.

gjerdemed vannkarVann i slange

Har man tilgang på vann i vannslange så kan manuell fylling være enkelt å greit, men man kan også koble til flottører slik at karene fyller seg selv etter hvert som hestene drikker vann.

En annen løsning er å montere drikkekar ute med slanger til. Drikkekar er de fleste hestene vant til, men ikke alle drikker av dem, eller nok av dem. Har man en slik løsning bør man observere og se at alle hestene drikker. En løsning for å se om de drikker og hvor mye er å montere på en vannmåler som registrerer hvor mye vann hesten(e) har drukket.  

1000 liters dunker

Har man et beite der man ikke har tilgang til vann kan en 1000 liters vannbeholder være en løsning. Den kan man montere en slang på, slik at man kan fylle vannkarene. Alternativt kan man montere en flottør til slangen slik at vannkaret fyller seg ettersom hestene drikker.

1000lmedflotor1 1000lmedflotor6 1000lmedflotor2

elvvann fra bekkBekk/elv

Er det en bekk eller elv i nærheten så kan hestene selv gå til vannet for å drikke, men man kan også legge en slange/rør til vannkaret. Legger man et tynt rør som er langt må man få blåst ut all luften av røret, slik at vannet begynner å renne av seg selv.

Det som kan være utfordring ved at hestene drikker rett fra bekk/elv er at man mister oversikten over hvor mye vann hestene har drukket og om alle drikker.

hester pa beite 4Renhold er viktig

I varmen gror bakterier godt i vannkaret, slik at det ikke går lang tid før hestene ikke drikker så mye av vannet som de burde. En viktig rutine er derfor å skrubbe innsiden av karene med for eksempel en oppvaskkost. Har man store vannkar, kan man med fordel ikke fylle karene helt fulle, men heller tømmer karet for vann og børster det med en oppvaskkost daglig.

Bruker man flottør vil karet alltid være fult av vann. Erfaringen da er at mange slurver litt med renholdet. Det blir litt tyngre å renholde, for man må skru av vannet, helle ut vannet, vaske karet, skru på vannet igjen. For hestenes velferd er det allikevel viktig at man tar seg tid til dette.

Sjekk for dehydrering

Selv om man har rent og nok vann er det viktig at man følger med om hestene blir dehydrert. En enkel test er å dra i huden ved halsen. Blir huden stående igjen istedenfor å sprette tilbake kan det være tegn på dehydrering.