Hønsehirse har man funnet på sør-vestlandet, i sør, i øst og deler av innlandet. Planten tilpasser seg og er vanskelig få bort med de vanligste plantevernmidler, da planten spirer etter at man normalt har sprøytet.

Ugresset kommer fra Asia, men fins nå i Afrika, Amerika og Europa. Plantene spirer først når bakken er god og varm i mai/juni, men spirer hele sommeren. En akse kan få flere hundre frø og en klynge kan da komme opp i flere titalls tusen frø. Frøene kan overleve i ti år, men overlever ikke i rundballer som har tilsatt ensileringsmiddel.

Planten kan spire både i skrinn og tørr jord samt fuktig og fruktbar jord, men over 13 grader i jorda. Ved tørke vil hønsehirsen klare seg fint og utkonkurrere de andre plantene. Den vokser i tillegg fortere enn andre planter og kan derfor ta over om man ikke gjør tiltak for å begrense spredningen. Et tiltak kan være å så tettere etter pløying, og sprøyte senere enn man ellers ville ha gjort.

beitepusseLuk og brenn

Kommer man over hønsehirse så trekk det opp med roten og brenn det, er rådet.

Jordkantene blir som regel ikke sprøytet eller beitepusset ofte nok, så der er det kun luking som fungerer.

Forskere ved NIBIO leder ett prosjekt der man jobber med å finne ut mer om tiltak mot ugresset. De ønsker å finne ut hvordan det sprer seg, gro forhold i de forskjellige kulturene og bekjempelse, med bla når på året det er best å foreta tiltak.

Floghavre er mer omtalt og har egen forskrift, der man har plikt å gjøre tiltak. Dette blir nå sett på i forhold til hønsehirse.

mokkHestefolkets ansvar

Hester ser ut til å unngå hønsehirse, men om de spiser vil frøene kunne overleve oppholdet i magen og dermed komme ut med møkka. De vil da kunne spire å spre hønsehirsen videre. Dette er samme prinsipp som for floghavre.

Hestemøkk er generelt en synder i å spre mange typer ugress, da få er flinke til å kompostere aerob slik at møkka blir hygienisert og dermed dreper frøene. Hygieniseringen skjer ved at komposten har 50-60 grader i 3 dager.

Les mer om aerob kompostering her