Høylageret

Grovfôr til hest gis ofte fra innpakkede storballer, men mange bruker tørt høy i småballer. I begge tilfeller er produksjon og lagring viktig for best mulig resultat.  

Grovfôr som pakkes i små høyballer, blir enten tørket på jordet eller tørket i en høytørke. Skal høyet holde en god kvalitet over tid, er det viktig at høyet er helt tørt. Det skal knitre i høyet og man skal kunne dra i en bunt med strå slik at det ryker. Når høyet er tørt, pakkes det i baller på rundt 15-20 kg.

Høylager til firkantballer skal være luftig og så godt som mulig fritt for fukt fra luft, gulv og vegger. Hester som står i eldre låver har ofte ett høyloft som har spaltepanel, der luften blåser gjennom og gir god gjennomlufting. De som ikke har høyloft, bruker gjerne et lagerrom som i mange tilfeller blir for tett, evt. i en ubrukt stallboks, et skur, el.l

Kvalitetsforringelse av høyet

Faren ved lagring i et for dårlig ventilert rom eller et rom som har høy fuktighet er at det kan komme mugg i høyet. Man kan se om det er mugg ved at det støver fra ballen når man åpner den, at «flakene» er blitt kompakte, man kan også se hvite områder og i tillegg at det ikke lukter friskt høy. Er ballene ordentlig fuktige og ødelagt vil de også være tyngre enn andre.

høy produksjon

Foring med høyvogn

Ser man at ballen er blek og gul, så kan det skyldes at det kan være gammelt høy, men oftest får man gult høy ved lagring der solen kommer til eller ved at høyet fikk regn på seg ved høstingen. Høy som har fått regn på seg blir ofte snudd flere ganger på jordet for å tørke nok før pressing. Det blir da liggende lengre og knuses mer, slik at mye av næringsrike deler av høyet blir igjen på jordet og regner bort. Totalt sett vil man få lavere kvalitet og næring i høyet.

Foring med høyballer

Foring med tørt høy i småballer, kan for mange være mer praktiske en store innpakkede baller. Dette fordi det ofte er lettere å håndtere, enklere å dele opp, går i mange tilfeller raskere å fôre, lett å ta med til stevner, man ser fort om en høyball er av god hygienisk kvalitet, osv.

Minussiden kan være at tørre høyballer kan støve noe. Dette kan skyldes høytype, at man har fått med jordpartikler fra høstingen, at det ble slått veldig sent så det frøet seg, mm. Støv kan være plagsomt både for hest og for den som forer. Skal man vanne høyet for hester som reagerer på støv er det viktig at høyet blir senket ned i vann, men det bør ikke bli stående i vannet da næring forsvinner.

Vekt på høyvogn

Høy nedslipp

En annen støvfaktor som kan gi dårligere klima for hestene, er om man har høylager i 2.etg med nedkast via luke i gulvet. Det er en praktisk løsning, men man bør ikke ha nedslippet i selve stallen, da det støver en god del når det treffer gulvet. Det er derfor en fordel at høyet slippes ned i eget rom utenfor stallen.

Helsen til den som fôrer

Tenk også på din egen helse. Grovforet inneholder ofte forskjellige typer gress og ugress. Timotei er det som regel mest av. Den som forer kan reagere på noen typer i tillegg til støv. Man kan vurdere maske for å redusere støv og dermed mulige langtidsskader.

Løfting og fordeling av høyet bør man også være bevist på. Ryggen og armer kan slites enten det er ved bruk av tralle, eller om man bærer høyposer.

Les også

2017 07 05 15.42.55

Produksjon av grovfôr og pris

Man skulle tro at det å produsere gress er en enkel sak, men det ligger mye arbeid bak et godt resultat og man er også væravhengig i forhold til hvor mye man får ut av et jordet. Det er grunnene til at grovfôr blir en betydelig kostand ved å ha en hest.

2018 07 18 14.22.26

Sikker import av høy

Vurderer du å importere høy fra utlandet så pass på at du følger regler og rådene fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet, for å unngå at sykdommer skal komme med høyet inn til landet. Torsdag 19.juli avholdt de informasjonsmøte der de kom med viktig informasjon og huskeregler.

IMG 20180803 213333

Er trådbiter fra høyballene et forurensningsproblem

Du har sikkert lagt merke til at det noen ganger ligger små trådbiter, sammen med høyballene. Trådbitene kommer fra pakketråden som ofte er blå og laget av syntetisk tau. Det er plast som ikke skal i naturen. Hva gjør din stall med dette?