brannvarslingsanlegg

Et godt fungerende brannvarslingsanlegg i stallen, kan gjøre at man får reddet både hestene og bygget. Anleggets enkeltelementer må derimot tilpasses miljøet det er beregnet for, slik at det fungerer optimalt.  

Det er flere lover, forskrifter og retningslinjer som omhandler sikring av bla. bygg, der det står oppstallet eller oppholder seg hester. Uavhengig av alle lover og krav, så er et godt brannvarslingsanlegg av det gode, både for hestene, eierne og bygningsmassen generelt. En brann er noe alle vil unngå.

Et brannvarslings anlegg består av en eller flere detektorer, en sentral og varslingsenhet(er). Detektorene kan bestå av typene optiske, ioniske, termiske eller detektor via aspirasjon. Det finnes også sensorer for å måle temperatur i El-skap, synlig røyk, mm. Hva man bruker er avhengig av den enkelte funksjonen til rommene. Aspirasjonsanlegg brukes i dyrerom, høylager, m.m.

Varsling kan bestå av lydsignal, lyssignal og gjerne en utringningsfunksjon, som varsler enten brannvesen, eier eller andre.

plastrør

Detektor

Hva er og hvordan fungerer et aspirasjonsanlegg

Et aspirasjonsanlegg består av en detektor og flere plastrør som har små huller i seg. Detektoren suger til seg luft via rørene og sjekker om det er brann i bygget.

Da det ofte er mye støv, gasser og fukt i staller, blir dette filtrert bort, før selve luften blir undersøkt for røyk. På den måten hindrer man unødige alarmer.

Rørene monteres i taket i stall og i andre rom som for eksempel ridehall, høylager, osv. Lengden på rørene skal ikke være lengre enn at det tar maks ett minutt fra røyken suges inn i røret til den er i detektoren.

Vedlikehold av aspirasjonsanlegg

Alle brannalarmanlegg skal ha årlig ekstern kontroll, men det er noen ting man selv må følge opp.

Støv som tetter rørene og hindrer at luften suges inn i rørene, er en av dette. Tette rør vil redusere effektiviteten i anlegget. Jevnlig renhold er derfor viktig.

Det andre som er viktig er at rørene ikke har glidd fra hverandre, slik at luft lengst unna ikke blir sugd inni rørene og undersøkt for mulig brann. Visuell kontroll bør derfor gjennomføres jevnlig.

Les også

seksjoneringAL

Brannsikring i nybygget til Lefdals Rideskole

Det er ikke bare staller som årlig er utsatt for branner. Nylig brant Tårnåsen skole i oppegård ned til grunnen. Dårlige brannvegger, mye hulrom og lite tilgang på vann førte til at den lille brannen som startet ikke ble slukket. Stallmestern har besøkt nybygget til Lefdals rideskole for å se hvordan dette ivaretas i nybygg.

roykanlegg

Rengjøring av røkvarsleranlegg

De siste årene har staller fått montert brannvarslingssystemer, men samtidig står det mindre bra til med rengjøring og kontroll av anleggene. Vi tok kontakt med Ketil Kjerkreit i ICAS som leverer brannvarslingsanlegg

slukningsapparat2

Hvordan sjekke brannslukningsapparatet

Vinterhalvåret er dessverre tiden for branner. Et apparat som kan hindre en liten brann i å bli stor er brannslukningsapparatene. Disse skal eier sørge for er tilgjengelig og at de fungerer til en hver tid. Gjør de ikke det kan forsikringsutbetaling bli redusert og man kan få storbrann.