www.mattilsynet.no kan man nå enkelt fylle ut skjema under tjenesten ”varsle mattilsynet”. I paragraf 5 i Lov om dyrevelferd om varsling, gir det alle en plikt å melde fra om man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Dette gjelder også dyr som er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale. Plikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Gi detaljerte opplysninger

Når man melder gir man så mange opplysninger man kan og legger gjerne med bilder. En melding kan gjøres anonymt, men saksbehandlingen vil bli lettere om navn oppgis skriver mattilsynet på sine sider (les her). I de offentlige journalene vil alle navn være skjermet, men den saken gjelder vil ha full innsynsrett også i forhold til hvem som melder.

Ring døgnvakt ved akutte tilfeller

Når meldingen er sendt vil bli behandlet i kontortid av det nærmeste distriktskontoret. Er det en alvorlig dyretragedie kontakter man mattilsynets beredskapsvakt på telefon 06040.