Norsk Elektronisk komité (NEK) er en av tre uavhengig og selvstendig organisasjon som har ansvaret for standardisering(Norm) i Norge. NEK har ansvaret for standardisering innenfor eketrotekniske området. Post og teletilsynet har ansvar for teleteknisk standardisering og posttjenester, mens Standard Norge har ansvar for alle andre standardiseringer i Norge.

Arbeidet til NEK foregår i faggrupper og komiteer. De kommer med en standard som kan oppfylle kravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Den er hjemlet i  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

NEK 400 ble først laget i 1998, men har blitt revidert en del ganger siden det. Årets utgave er på over 500 sider så det er et omfattende arbeid innenfor elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Noen av innskjerpingene er krav om overspenningsvern da mye nytt følsomt anlegg gir større risiko for brann.  Det blir endret krav i forhold til kabling og jordtilkobling i forhold til elektronisk støy. Nye krav til jordfeilbrytere og mye mer. I delnormen (823) kommer det krav om utkobling av strøm ved overtemperatur på komfyrer, strengere krav til ledninger i boliger, fast tilkobling av ledningsnett til beredere på over 2000w og for å redusere antall skjøteledninger kommer det krav til minimumsantall stikkontakter i forskjellige rom.

Krav om motorvern

For en hestestall er ikke alle endringene like aktuelle, men innefor vifte i en driftsbygning kommer det endrede krav. Hittil har krav om automatisk branndeteksjon av vifte vært et krav. Problemet har derimot vært at dersom viften når over 130/140grader vil alarmen utløses, men motoren vil fortsatt ha spenningen. I NEK400 mener man at det er sikrere og monterer et motorvern.

Motorvernet fungerer på en slik måte at strømmen kuttes ved overbelastning, høy temperatur eller andre feil. Dette vil hindre at brann starter i viften. Blir strømmen kuttet må man da manuelt skru viften på igjen etter feilsøking. Et motorvern koster 350 til 900 kroner i tillegg til evt. kabling og arbeid.

Endringen om krav til motorvern vil gjelde for nye vifter som monteres, men det kan hende forsikringsselskapene vil komme med krav om det samme på eldre vifter.

 

Les mer her om NEK