EIA er en smittsom virussykdom hos hest. Den kommer primert fra blodsugende innsekter som hesteflue og hjorteflue. Viruset kan derimot også videreføres via blod, spytt, melk og andre kroppssekreter. Sykdommen har ulike former fra akutt til kronisk forløp.

 

En hest som har fått en variant av EIA er smitsom resten av livet og siden det ikke finnes behandling for sykdommen må hesten i livslang karantene eller avlives.

Sykdommen kan ikke smittes til mennesker.

 

Det er registrert tilfeller av sykdommen i Belgia, Storbritania,  Frankrike, Tyskland og Romania. Primert er sykdommen utbredt i Romania der over 11600 tilfeller er oppdaget. Hester som har fått påvist sykdommen i de andre landene er blitt avlivet.

 

For mer informasjon kontakt mattilsynet – Se her