Kongsgården på Bygdøy har hatt flere eiere og drivere, men etter at Folkemuseumet på Bygdøy overtok har diskusjonen rundt ridehallens fremtid blitt diskutert. Ridehallen har hatt midlertidig tillatelse frem til desember 2010. Det å bygge en permanent hall er ikke i tråd med bygningsmassen Folkemuseumet ønsker å ha på Kongsgården.

RidehallenFolkemuseumets ønsker å lage besøksgård. Rideskolen mener det fint kunne blitt kombinert med rideaktivitet i ridehall, men det ønsker ikke styret i museumet.  Det har vært stort engasjement for å bevare rideskolen. Politikerne i Oslo har til og med regulert området til permanent ridehall, men museumet vil ikke bygge.

Stallmestern har tidligere vært på omvisning på Kongsgården og kan fortelle at stedet er veldrevet anlegg med gode fasiliteter og høy standard. Alle regler og lover er fulgt. Lønninger og arbeidsforhold for de ansatte er gode og lærlinger får god oppfølging. Det er mao et utstillingsvindu som får seg en knekk.

Oslo vest mister nå sitt siste rideskoletilbud. I Bærum er det flere skoler som også er lagt ned så rekrutteringen til ridningen på sikt kan bli en ufordring for ridesporten i Oslo regionen.

 

kongsg2kongsg3kongsg4kongs5kongs7Sykeboks i eget byggKongsg1