Under behandlingen av statsbudsjettet har det vært vurdert å endre på begrepet næringsvirksomhet slik at premier under trav- og galoppløp kommer inn under begrepet næring. Et av problemet med å definere begrepet er at det vil medføre endringer også for andre, slik som f.eks. pengepremier i andre idrettsgrener.

I Sverige, Danmark og for så vidt EU generelt er det et annet begrep som går langt utover næringsbegrepet. Det er avgiftspliktig omsetning. Det vil si at pengepremie til eier kan ses på som omsetning, men ikke som næring sammenlignet med Norsk definisjon av næringsbegrepet.

Næringsbegrepet fungerer fortsatt slik at om man kjøper og leverer tjenester eller produkter til eller fra andre så er det næring. Det vil si at oppstalling der man tar betalt for tjenester og varer er momspliktig med de unntak som finnes, og at man samtidig kreve fradrag for inngående moms.

Om man som eier av en hest betaler en trener eller jockey/kusk for en tjeneste vil mottakeren sannsynligvis drive næring og da må man betale moms til dem, men samtidig kan man ikke få fradrag for inngående moms. Dette gjør det dyrt å være eier og man hadde med endringsforslaget håpet at flere ville se næring i sporten.

Ønsker du å lese kapitel 4.2.2 Andre merverdiavgiftssaker – punkt Merverdiavgift og hestebransjen så kan det leses her.