Skip to content

Annonsering og oppføring i katalog

En storstue for Dressur

Rett syd for Moss har et nytt praktanlegg for dressur vokst frem. Det er Andresens Dressage som på Evje Herregård har laget et praktanlegg for trening, avl og oppdrett av dressurhester.

Les mer
harv og slodd 3b

Vedlikehold av ridebane – Hva er riktig?

Hva som er rett og galt er det mange meninger om, men en ting er helt sikkert, og det er at om banen er ujevn, støver, løs og eller varier om det er flere som har ansvar, så gjøres noe galt.

paddocker vinter forsok 3

Hvor stor bør en paddock være?

På hesteanlegg rundt om varierer størrelse og form på paddockene, men er man bevist på hvordan form og størrelse påvirker hva hestene får ut av tiden de står i dem? Stallmestern har undersøkt dette nærmere.

naturbanehinder

Lag en naturbane

Agria kan rapportere om at de i 2019 har hatt halthetsrelaterte skader på nærmere 40% av alle skader på hest. Agria ønsker derfor å øke kunnskapen om forebygging, ved bla å oppfordre til at man lager en naturbane. For å mottivere til dette vil de dele ut 120.000 kroner fordelt på tre rideklubber som bygger slike baner.

kundegruppe

Lukter det hest av deg?

Hvor mange ganger har du ikke dradd fra stallen med stallklær og luktet hest. Har du tenkt på at mennesker som har allergi mot på hest eller høy kan reagere? Forskning bekrefter at du kan plage andre.

fester2

Velg effektive fester til dekken

Det har vært skrevet mye om dekkenbruk. Både for og imot, men også om de forskjellige typene som fins. Vel så viktig er at festene er funksjonelle. For driftere av staller kan kronglete fester gi mye merarbeid.

dav

Bakkeløkka gård er klar til utleie

Etter mange år med oppussing er Oslo Kommune klar til å leie ut Bakkeløkka gård. Leietaker vil få tilgang på et topp nyrestaurert og ombygd anlegg, med mange driftsmuligheter. Det er plass til 18 hester og gode fysiske muligheter både inne og ute til både hest og mennesker.

Sluk i stall

Sluk og avløp i stall

Gulv der hester ferdes, bør være sklisikre, enkle å rengjøre og holdbare i forhold til slitasje og miljø. Samtidig må det ha sluk, slik at vann ved vasking eller lekkasje kan renne ut. Hvor skal de plasseres og hvordan skal de konstrueres og driftes?

digital veileder

Nå er den her – digital veileder for bygg av hesteanlegg

Etter mange års arbeid, er veilederen for bygging av hestesportanlegg klar. Norges Rytterforbund har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet ved avdeling for sivilsamfunn og idrett, ledet prosjektet. All tekst er skrevet av Thor Gunnar Mathisen – Stallmestern.no

Graving

Tid for å løse de vanligste utfordringene

Det er som regel en del utfordringer man har i et hesteanlegg, som gjentar seg og som man kanskje ikke helt får gode løsninger på. Disse utfordringene krever mye i det daglige, så nå er det kanskje tid for en ekstra innsats og dermed få en bedre hverdag.

2017 07 26 10.36.43

Grønn vekst i hestenæringen

Alle næringer ønsker vekst, slik er det også innen hestenæringen. Det være seg at det blir flere hester i Norge, økning i økonomien for driftere, økning i aktivitet med hest og de sportslige resultatene. Men all vekst bruker ressurser og all vekst bør derfor være grønn. Hvordan kan så hestenæringen få en grønn og positiv vekst?

paddock ved bebyggelse

Allergi og allergener

På et anlegg er det allergener fra hester, høy, støv, hestemøkk, o.a. i lufta, som kan være plagsomt for allergikere på stedet eller i nabolaget. Er dette noe man har gjort vurderinger av, i forhold til drift eller og under planlegging av nybygg?

alarm

Penger å spare

Det er mulig å få økonomisk støtte flere steder. Et av dem er Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. 

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen