Sluk i stall

Gulv der hester ferdes, bør være sklisikre, enkle å rengjøre og holdbare i forhold til slitasje og miljø. Samtidig må det ha sluk, slik at vann ved vasking eller lekkasje kan renne ut. Hvor skal de plasseres og hvordan skal de konstrueres og driftes?

Der hester vaskes og ferdes, står oppstallet eller behandles, trenger man å ha et sluk som tåler at hest tråkker på dem. Sluk på bad, fôrrom, teknisk rom, vaskerom, bøttekott, o.a. kan være av enklere type.

For at sluk skal fungere så må det være fall mot sluket. Det må ikke bli tett og heller ikke plasseres, og være av et slikt materiale at hestene kan komme til skade.

Det er forskjell i regelverket vedr om vann kommer ut av ett bygg, enn hva som dreneres fra overvann som fra tak og områder der det regner og smelter snø.

Vaskespilt som brukes ofte, samt inneholder såpe kan med fordel gå inn som en del av stallens øvrige gråvann.

Sluk fra for eksempel stallgang og bokser som benyttes en gang eller to i året kan man søke om at kan gå ut i for eksempel en enkel sprede grøft på utsiden av stallen, dersom det er en enklere og billigere løsning enn å koble alle sluk sammen med stallens øvrige gråvann.

Det er forskrift om begrensning av forurensning som er styrende for hva man kan gjøre og kommunen som man må søke om utslippstillatelse.

renseanlegg

Sluk i vaskespilt

I et vaskespilt er det naturlig med sluk. Sluket bør plasseres slik at hestene ikke trenger å tråkke på det. Det kan mao være i en av kantene på vaskespiltet, eller mellom to vaskespilt, om det er flere etter hverandre. Slukene kan være avlange, runde eller firkantede.

Slukene bør allikevel tåle vekten av en hest og risten bør være slik at hestesko med brodder ikke setter seg fast.

Ved bruk av vaskespiltet blir det ofte mye sand, grus og hår, samt fôrrester om sluket brukes til tømming av vannbøtter eller skylding av kraftfôrbøtter.

Sluk i vaskespilt

Sluk i vaskespilt

Sluk i vaskespilt

Sluket bør derfor ha en finere oppsamling og en lett tømme metode, slik at man daglig på en enkel måte kan rense sluket.

Det finnes tette rister man kan sette ned i kummene, eller man kan lage enkel sil ved bruk av for eksempel fluenetting.

Med jevne mellomrom bør man rengjøre sluket nøyere og med desinfiserende middel, da det kan bli bakterier og begynne å lukte.

sil til sluk

Sluk i stallgang

Minst en gang i året skal staller vaskes. Da trengs det vann og dette vannet må komme ut. Dette kan man gjøre ved å ha sluk plassert rundt om i stallgangen eller langs boksene.

Om stallboksene er støpt med litt fall mot stallgangen vil man i tillegg få en enklere jobb med å svabre vannet mot slukene. Fall mot sluk er også en fordel om et vannrør til drikkekar skulle sprekke.

Sluk i stallgangen må på samme måte som i et vaskespilt, tåle at hestene tråkker på dem i tillegg til at man i stallgangene ofte får mye flis, halm, høy, sand og annet. For å unngå at slukene blir tette, så kan det være en smart løsning å ha tettet slukene utenom bruk.

Sluk i stallgang må man ha

sluk

Sluk i boksene

I stall boksene, kan man også ha sluk, spesielt om man har laget bokser der gulvet er noe senket i forhold til stallgangen. Slike sluk må sperres med solide lokk slik at de ikke fylles av flis, etc, og de må tåle hestenes vekt.

Viktig at man bruker rustfrie skruer eller tilsvarende, om det er lokk som skal skrus fast.

Sluk i boks

Sluk utenfor stallen

Som oftest har man behov for å lede overvann, samt smeltevann bort fra inngangspartier og bygget generelt. I slike tilfeller kan man risikere å ha sluk og avløp som fryser.

Det er derfor et godt forebyggende tiltak å legge ned en varmekabel når sluk og rør legges ned, i tillegg til at de er sikre for hester som måtte tråkke på dem.

Sluk og drenering utenfor stallen

Les også

hytrykkspyling_av_stall

Rengjøring av stall

Sommeren er høysesong for hovedvask av staller. For mange er dette et tungt arbeid som man gruer seg til og noen står dermed over den jobben. Stallmestern har snakket med Norsk Hestesenter om hvordan de gjør dette.  

Viktig_med_jording_slik_at_ikke_hestene_fr_stt_nr_de_drikker_vann

Unngå støt i stallen

Det å få strøm i kroppen er både ubehagelig, men kan være direkte farlig. Det samme gjelder for en hest og for bygningen i seg selv. Det kan ta fyr om alt går riktig galt. Alle disse farene kan du forebygge ved hjelp av god jording og et anlegg som er i orden.

vaskespiltmedgroomheijliger

Vaskeplass til hestene

Skal du bygge ny stall så tenk på luftforholdene til hestene. Det som støver mest og skaper mest fuktighet i stallen er pussing av hest, dekken av og på, og vaskeplass. Har du derfor mulighet, så lag vaske- og pusseplass før du kommer inn i stallen som en egen avdeling med god separat utluftning.