dav

Etter mange år med oppussing er Oslo Kommune klar til å leie ut Bakkeløkka gård. Leietaker vil få tilgang på et topp nyrestaurert og ombygd anlegg, med mange driftsmuligheter. Det er plass til 18 hester og gode fysiske muligheter både inne og ute til både hest og mennesker.

Det har vært hestehold på gården i mange år, men Oslo kommune som eier gården har nå pusset opp både driftsbygning, vognskjul, stabbur, låve og uteområdet. Det er paddocker og beiteplass på 17 mål. I tillegg er det rundpaddock, og ridebane vil bli bygd i løpet av det kommende året. Man kan i tillegg skritte til Søndre Nordstrand sin ridehall og det er mange rideveier rundt om i Østmarka.

Ønske til Oslo kommune er å få et anlegg der det er liv og røre for små, store i samhandling med hest. Anlegg er pusset opp slik at det kan brukes til alt fra aktive ryttere, rideskole til aktivitet for de med både psykiske eller fysiske begrensninger.

Mange muligheter for de som vil drive stedet

All drift og hesteaktivitet er avhengig av at man som drifter har en sunn og god økonomi. Leien av stedet og felleskostnadene er store, men med mulig støtte fra Oslo kommune til de som driver rideskole, og alle inntektsmulighetene for de enkelte driftselementene, så er det gode muligheter til å få en god drift og arbeidsplass på stedet.

dav

dav

Driftsbyggningen er delt opp med to stallavdelinger. En til oppstallører og en del med større bokser og god plass til rideskoleaktivitet, tilbud rundt hesteassistert terapi, fritidsaktivitet på ettermiddagene, eller annet. Det er samlingsrom som kan brukes til kurs, kontor og lager. I kjelleren under stallen er det vaske- og tørkerom, til dekken og annet hesteutstyr.

Ute er det rundpaddock der man kan longere hester eller leie brukere rundt. Det blir anlagt ridebane ute med alle muligheter det gir og det er mange mål som kan brukes som sommerbeiter. Det er laget gruset sti med lys til paddock området.

Nøye oppussing der alle lover og forskrifter for hestehold er dekket.

Det har tatt tid å pusse opp gården, men så har resultatet blitt bra. For å sikre at anlegget blir funksjonelt samtidig som alle lover, forskrifter og retningslinjer ble fulgt, så ble Stallmestern leid inn som kommunens fagperson under skisse, forprosjektet og flere ganger under detalj og byggeperioden.

Prosjektet startet allerede i 2017. At det har tatt lang tid skyldes bla. bevilgninger, utlysninger av prosjektering i de forskjellige fasene, Byantikvarens behandlingstid på endringer, politikernes behandlingstider for søknader, innvendinger, diskusjoner på alternative løsninger for å kunne tilpasse eksisterende bygninger, osv.

dav dav 2017 12 20 15.02.58

2017 02 20 11.22.20 dav

Før og etter bilde

Enkel drift og sikkerhet

Et praktisk anlegg der funksjon og reduksjon i arbeidstid ved drift har vært i fokus. Fôr rommet ligger mellom avdelingene, det er møkkadynge rett utenfor stalldøren og man har god sikker sti til paddockene. På denne måten vil man få ned tiden man bruker på drifting.

Alle områder man beveger seg på med hest er gjerdet inn mot E6 slik at om en hest kommer løs så vil den ikke kunne forville seg ned på E6.

Oppvarming med varmekabler i stallgulvene, det er solceller på taket og godt ventilasjonssystem som vil sikre god luft for hestene.

Brannsikkerheten er godt ivaretatt med alarmsystem, rømningsveier både for hest og folk fra alle etasjer.

sdrdav

2023 07 03 15.24.25 dav sdr

På det grønne området blir det ridebane. Skog på begge kanter. Rundpaddock til longering, trening og leiing. Sitteplass for undervisning eller matpause for grupper av barn.

dav

Hva bygningene inneholder

Driftsbygningen består av tre etasjer. I kjelleren er det garderober med skap, toaletter, dusj og salrom. Det er i tillegg tørke- og vaskerom.

I 1.etasjer er det to hesteavdelinger med 9 bokser vær. I den ene avdelingen er det vaskespilt/oppsalingsplass til to hester. Mellom avdelingene er det fôrrom.

Øverst er det et stort oppholdsrom. Det er løfteplattform og trapp mellom alle etasjene.

dav dav dav

Stort rom i kjelleren med utgang rett ut. Egnet til salrom. Toalett, dusj og vask/tørkerom er det i kjelleren. Løfteplatform og trapper til alle etasjene.

sdr dav dav

Dobbelt vaskespilt, forrom med god plass. Under bygget er det stort teknisk rom til vann, oppvarming, brannsikring, osv.

I vognskjulet er det kontor, oppholdsrom med kjøkkeninnredning og HC toalett.

Stabburet tilbyr i to etasjer, ekstra lagringsplass for hesteutstyr som man ikke bruker i det daglige.

I enden på låven er det isolatbokser og utenfor er det spiseplass foran en fin gårdsdam.

sdr

Ønsker du mer informasjon så se kommunens sider om gården ved å klikke her

Les også

Ridehall med vinduer

En storstue for Dressur

Rett syd for Moss har et nytt praktanlegg for dressur vokst frem. Det er Andresens Dressage som på Evje Herregård har laget et praktanlegg for trening, avl og oppdrett av dressurhester.

2020 06 13 20.36.26www

Haugaland Hestesport Arena

I mange år har det vært arbeidet med å få til en storstue for hestesport i Haugalandsområdet. Nå står anlegget der og både prosessen og resultatet har blitt et eksempel til etterfølgelse.

DSC 0059

Omvisning på det nye Campus Ås

Norges nye storstue for hesteklinikk bygges på Ås i Akershus. Der vil hestene få de beste fasiliteter innen poliklinikk, medisinsk behandling og kirurgi. Hesteklinikken blir på hele 6400 kvadratmeter og skal tas i bruk etter sommeren 2020.