Skip to content

Daglige rutiner

isdannelse

Rasfare – en fare for bygg, mennesker og dyr

I disse dager er det stort fokus på rasfare fra hus både sentralt og i distriktene. Det har vært flere ulykker der folk har fått is i hode. Om ikke faren for is i hode er størst på stallene er ras fra ridehaller en fare og bakgrunn for redsel blant ryttere.

snopagjerde

Pass på hestens nedre grense og vann behov i kulda

Når kulda setter inn tenker man mest på at vannrør ikke skal fryse og at man ikke trener hesten sin for mye i den kaldeste tiden. Det er derimot hestens evne til å holde varmen og veskebalansen som er viktig når det blir ekstremt kaldt.

hoyvogn2

Funksjonaliteten i stallen er viktig

Alle som jobber i en stall, kan nok skrive under på at det er tre oppgaver som tar det meste av tiden og som mange ganger tar ”knekken” på en i forhold til andre oppgaver. Det er møkking, foring og hester som skal ut og inn.  

oppslag2NHS

Regler og rutiner – kan den tredje pedagog hjelpe

På større anlegg er det stor rullering av oppstallører, forryttere, ansatte, kursdeltagere og andre kunder. Hvordan sikre at alle følger stedets rutiner og regler? Kan man hente den tredje pedagog fra pedagogikken?

staldren

Desinfisering av stallboksene

Det største problemet i en stall for hester er ammoniakk som over tid skader hestenes luftveier. Det er vanskelig å få bort all lukt til en vær tid, men i tillegg til god møkking og et godt ventilasjonssystem, så kan stabel plus eller staldren bidra til redusert ammoniakk.

snopagjerde

Snø håndtering

Vinteren er kommet i fjellene og snart er det meste av Norge dekket av ett hvit fint lag med snø. For hestefolket kan dette derimot by på mye arbeid og mange utfordringer. Har stallen en gjennomtenkt plan for håndtering av vinterens snømengder?

Stov_pa_bokskant

Gi hestene et godt klima i stallen

Hester har et ømfintlig luftveissystem som vi kan ødelegge ved dårlig klima i stallene. Daglig vedlikehold, renhold og hvordan vi gjennomfører de daglige rutinene er avgjørende.

banekonstruksjondrammen

Daglig vedlikehold av ridebaner

En ridebunn bør betraktes som ferskvare. Den skal til en vær tid være i en slik beskaffenhet at hestene ikke lider skade. For å få bunnen så god som mulig trengs det daglig stell av bunnen.

Kubberød

bawa

Hest og husdyr SISU

Walber

Tilbake til toppen