Hester er flykt dyr og ved ras fra ridehaller er det ikke mange hester som står stille og lurer på hva det var. Rytterne som sitter opp bestemmer ofte utfallet. Ikke nok med at dette kan gi skader på hest og rytter, men det gir også mange ryttere en anspenthet over når raser det igjen, slik at ridningen og hestene får en mindre bra rideøkt. Å hindre ras eller sørge for at snøen fjernes er derfor både god sikkerhetsforebygging, men også god kundeservice.

 

Hva sier lover og regler?

En ridehall er som regel på privat grunn og snø fra taket ender heller ikke på offentlig område. Det er nemlig i slike tilfeller at politiet, ut i fra politivedtektene, kan gi deg bot om snøen på taket ikke er sikret mot ras.

Forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK – se her) sier i paragraf 7-45 at byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg.  Man kan dermed bli stilt ansvar for evt. ulykker som eier og man kan i tillegg måtte betale for å fjerne snøen/istapper dersom offentlig myndigheter krever dette og sender brannvesen, el.a. En annen følge kan være at man kan få redusert forsikring, om du som stalleier har opptrådt uaktsom i form av og ikke forhindre ulykker ved ras fra taket.

Hvordan blir det is og ulik mengde snø på taket?

Ridehaller og tilhørende staller har forskjellig konstruksjon og dekke. Hovedgrunnen til isdannelse på taket er at luften under takplatene er varmere enn luften ute. Dermed smelter snøen om dagen og fryser til om natten. Skal man unngå isdannelse og istapper så må man ha et godt isolert tak eller luftspalte med god utluftning mellom inne og yttertak.

En annen utfordring er ofte vinduer eller luftepiper. Rundt disse er det som regel mye varmere enn ellers på taket. Dette kan skape isdannelse, men også gi taket forskjellig snøbelastninger som igjen kan gi skjevheter i bygget. For å unngå dette må man se på utluftningen i disse områdene. Kan man isolere bedre slik at varmeforskjellen blir mindre mellom inne og uteluft er det en god investering.

En annen mulighet i forhold til is som tetter takrenner og nedløp eller rundt takvinduer og lufteluker, er at man installerer varmekabler. Disse kan utstyres med sensorer slik at de skrues på kun ved behov. Man skal derimot passe på at utstyret fungerer. Stallmestern har snakket med en barneskole i Bærum der de hadde varmekabler installert. Sikringen hadde derimot gått slik at isdannelsen over tid hadde fått vannet til å trenge inn i veggen istedenfor ut og ned i takrennene.

Taktekket som ligger på sammen med takvinkelen er med på å bestemme rasfaren. Dersom man har ett glatt tak av metall eller glaserte steiner vil snøen lettere gli av enn dersom man har taksingel eller uglaserte plater/steiner. Et sikkerhetstiltak man kan gjøre om man har taksten er å montere snøfangere. Den passer på det hardeste laget underst og lar den løse snøen skli av og hindrer derfor store isflak å dette ned.

 

Hvordan måke ridehall tak – se artikkel her