Det finnes noen synlige tegn på at tiden er inne for måking. Det er for eksempel når dører og vinduer blir trege å åpne. Et annet tegn er at det har lavet ned i dager og at du aldri har opplevd så mye snø før. Da kan det være på tide å sjekke nøyere. Dersom man hører knirking i bygget bør bygget evakueres, da man sannsynligvis er på randen til at det bryter sammen.

For å finne ut hvor mye snø som er på taket, kan man ta et hult rør og stikke loddrett ned i snøen. Tar man snøen inni røret og veier samt deler på tverrsnittet av rører kan man beregne snøens egenvekt kg/m3. Enklere kan man si at gammel snø har en egenvekt på 300kg/m3, mens våt snø har ca 400 kg/m3.

snopahusTaket tåler som regel mer en kritisk grense

Man må så ha kunnskap om hva taket tåler. Takene tåler som regel 1,5 til 2 ganger mer enn det som er kritisk grense, men her avhenger alt av taktype, hvor snøen har samlet seg på taket, osv.

En veldig enkel regel er at bygninger fra 70 tallet ikke bør ha mer enn 0,5 meter gammel snø på taket og 0,4 meter våt snø. Eldre bygninger kan tåle mer, men her kan før var prinsippet være godt å bruke. Bygninger etter 1980 er i de fleste tilfeller bygget for å tåle mer, men dette varierer noe fra kommune til kommune. Mange bygg tåler opp til 1,2 meter gammel snø og 0,9 våt snø. Det er viktig å ta med i betraktningen at det mange ganger kan bli islag på taket som kan samle betydelig mengder smeltet snø og som dermed vil gi ekstra vekt.

Måking av tak gjøres sikrest før man kommer til kritisk punkt. Gjør man det heller flere ganger så kan man minske på sikring av bygget og redusere faren for skader på bygget.

Når man skal måke taket er dette noen punkter å ta hensyn til:

– Sikre personer godt før start er en forutsetning. Både de på tak og de nedenfor.

– Tøm bygningen ved måking om det er mye snø og fare.

– Ikke måk alt vekk fra ett hjørne for så å bevege seg videre – måk jevnt over så belastningen fordeles.

– Ikke sett store flak i bevegelser på en gang, det kan gi skader på reisverket pga vibrasjonene som oppstår.

– Pass på hvor snøen raser ned. Detter snøen på et tak nedenfor kan det taket få store skader og evt. bryte sammen.

– Ikke fjern snøen helt ned til belegget – la det være igjen 10-20 cm så belegget ikke tar skade.

– Vær spesielt oppmerksom på buehaller og rammekonstruksjoner da de er spesielt utsatt for vektforskjeller. Måk disse spesielt jevnt.

– Har det rast fra taket slik at snøen dekker hele veggen og går opp videre i taket så pass på maskinelt utstyr ved måking fra bakken. Nye ras kan forekomme dersom man tar vekk snøen fra bakkeplan.

– Etter måking av tak – sjekk bygget visuelt og fjern snø rundt bygget så man er klar for evt. ny runde senere på vinteren.