Stov pa bokskant

Hester har et ømfintlig luftveissystem som vi kan ødelegge ved dårlig klima i stallene. Daglig vedlikehold, renhold og hvordan vi gjennomfører de daglige rutinene er avgjørende.

Hester har et ømfintlig luftveissystem. En ung frisk hest kan klare litt gasser, støv og andre partikler. Dette fordi slim med forurensning og bakterier blir ”båret” kontinuerlig opp mot svelget av flimmerhårene. Over tid vil derimot da spesielt ammoniakk fra urin ødelegge flimmerhårene som dermed gir hesten et redusert luftveissystem. Dette vil kunne gi hesten kroniske luftveisproblemer, allergier, soppinfeksjon i luftsekkene, m.m.

En hest som først har fått problemer med luftveiene vil ikke klare å yte nok under trening. Trenden i dag er dessverre at flere og flere hester har problemer med luftveiene. En hest med kroniske luftveisproblemer vil hoste spesielt om morgenen, ved foring og trening.

Det er derfor to ting man må gjøre.

  1. Redusere muligheten for at hester får problemer med luftveiene ved å redusere gasser og partikler med spesielt muggsporer.
  2. For hester som allerede har fått luftveisproblemer må man redusere partikkel- konsentrasjonen i luften og hindre at de er bærere av mikroorganismer.

Det er spesielt ammoniakk og de luftbårne partiklene som kan skape problemer for hestene. Ammoniakk i luften fjerner man enkelt ved god utmøkking daglig og at man gjør det når hestene ikke står i boksen. Partiklene som er i stallen blir luftbårne på grunn av hestene selv, menneskenes rutiner og lufthastighet. Det er de små partiklene mellom 4-10µm og som i tillegg er bærere av mikroorganismer som er mest skadelige. Undersøkelser viser at man ved enkle grep kan begrense disse.

Renhold og vedlikehold:

Selve grunnlaget for å redusere støv i stallen er renhold og vedlikehold.

–         Det er derfor ytterst viktig at man møkker nøye og da spesielt fjerner all urinen daglig, om man da ikke har ordentlig fungerende talle.

–         Har man matter i boksen må man sørge for å vaske vekk urin under dem jevnlig.

–         Kosting av gulv bør skje mens hestene er ute.

–         Vask av stallen jevnlig og minimum en gang i året. Ser man for eksempel oppå boksvegger, vinduskarmer, etc. så ligger det ofte store støvmengder. Disse flytter lett på seg flere ganger om dagen. Fugler i stallen kan for eksempel dytte på mye av støvet og målinger viser at det fort kan bli langt over grensen for hva som er akseptert.

–         Rengjøring av ventilasjonsanlegget er viktig. Mange steder er det så tett at luften hindres i å komme inn og støv i kantene dras med videre når hastigheten på luftinntaket svinger.

–         Morkne planker eller annet som kan gi grobunn for mugg må skiftes ut.

 

stovpaventilasjonsrorDaglige rutiner:

Håndtering av hestene og andre gjøremål kan gjøres slik at man reduserer antall støvpartikler.

–         Undersøkelser viser at dekken som tas på om morgenen når de er tørre har enorme mengder støv som virvles opp og klart overstiger kravet til Mattilsynet. Legg derfor dekkenet rolig på, evt. rist det ute/spyl over dagen før.

–         Børsting av hest bør, om den er møkkete, skje ute eller i eget avlukke med god utluftning. Halen har som regel store mengder partikler.

–         Møkking av bokser støver ofte mye og kan reduseres ved at man alltid passer på at det er en liten fuktighet i strøet. Når nytt strø legges inn bør det blandes inn i det gamle rolig og forsiktig.

–         Foring av tørt høy kan støve masse om det kastes inn til hestene. Legg det derfor rolig ned i boksene. Man kan også vurdere å dyppe det lett i vann. En lett skylling gir gode resultater. Har man høyet for lenge i vann vil derimot næringsinnholdet bli redusert.

–         Noen typer kraftfôr støver veldig mye og kan med fordel legges rolig ned i karet evt. med en ørliten dråpe vann for å binde støvet.

–         Stallen bør ikke brukes som tørkerom. Muggsporer gror best i varme fuktige rom, så alt som bidrar til fukt bør unngås.

–         Hastverk i alt man gjør i stallen bidrar til at partikkelmengden virvles opp.

–         Om stallen har ett mindre bra inneklima kan man kompensere ved å ha hestene lengre ute.

 

Undersøkelser rundt klima i staller:

–         Heidi Kvan (1998) sin kartlegging av luftkvalitet i stallene på Leangen travbane.

–         Bartz og Hartung (1993) Støv i stallgangen versus i hestens pustesone.

–         Universitetet i Guelph, Ontario, Canada. Om bunner og lukket dør versus åpne dører.

–         College of veterinary medicine at Michigan state university har påvist at hester som bor i staller har fire ganger så stor sjanse for å få luftveisproblemer som hester som bodde ute.

–         Thor Gunnar Mathisen (2006) Støvkonsentrasjon i forskjellige situasjoner i stallen.