Slodding ved behov er viktig, men vel møkking er vel så viktig – Om 10 hester ikke plukker opp daglig blir det 3600 klumper i ett år som er ganske mye. En slik mengde iblandet i bunden gjør bunnen ujevn, glatt og farlig for hovene.

Fuktigheten i banen skal holdes på et slikt nivå at bunnen ikke støver og heller ikke blir en ”henge myr”. Dette krever at man daglig ser an været og bunnens beskaffenhet. Dette gjelder både inne og ute.

Vanningsutstyret som finnes på anlegg rundt om er av varierende kvalitet. Dette medfører at det mange steder blir ujevn vanning. For hestene er ikke dette heldig så god og jevn vanning er en forutsetning for gode forhold.

En ting som er viktig å nevne er at vanningsanleggene ikke vanner vant og vegger som over tid kan gi mugg og gi muggsporer i luften som hester og mennesker vil puste inn under trening.

Sand er ikke bare sand

Ridebunnene rundt om i landet inneholder mye lokal stein. En geolog kan enkelt fortelle om kvalitetene til steinene. Noen males raskt opp av jevnlig hover som presser steinene sammen når de tråkker på den, mens andre som for eksempel kvarts er mer har før og sliter lite.

Har man en steinsort som knuses relativt raskt er det viktig og følge med bunnens beskaffenhet på storvoltene og på firkantsporet kontra ellers på banen. Det kan i noen tilfeller være fordel og rotere rundt på bunnen slik at man holder jevnheten over alt.

Etter behov trenger man å harve topplaget slik at det blir luftet, mykere og samtidig som det vil drenere bedre. Det er viktig at man ikke kommer ned i duk eller underliggende pukklag som deretter blir blandet med topplaget. Etter harving trengs det en planering slik at alt blir flatt og fint.