De flest anlegg man besøker er det oppslag ved en av inngangene der man kan lese om alt fra regler, reklame, til noen som savner en jakke. På disse oppslagene finner man det man trenger å vite, men det er dessverre ikke slik at man stopper og leser disse. Spørsmålet blir dermed hva gjør man da?

Det er tre måter å gripe dette an – fysiske forhold, bevist oppslått informasjon og hvordan man informerer på forhånd.

De fysiske forholdene kalles innen for pedagogikken som den tredje pedagog. Rom bruk, både inne og ute kan gi oss den hjelpen som trengs for at alle som passerer og er i rommene forstår hvordan man forholder seg og bruker rommene. Dermed så har man fått hjelp av det fysiske på nesten samme måte som det skulle stått en ansatt og informert de som kommer til anlegget. For eksempel vil man på anlegg som er enkle å ”lese” kunne ha mindre personal på arrangementer enn andre mer ”uleselige” anlegg.

En gjennomtenkt oppslags strategi er det andre viktige tiltaket. Dette er minst like viktig for å skape en estetisk helhet og bygge opp under stedets profil. Fra en kunde eller besøkende kommer til stedet bør det være skilt og informasjon som er i en og samme utseende. Det er viktig at skilt og informasjon supplerer den tredje pedagog og ikke kommer som et unødvendig tillegg. I slike tilfeller vil det gjøre folk ”blinde” for informasjonen på samme måte som en oppslagstavle med masse informasjon gjør folk ”blinde” for hva som står der.

stallJBoppslag3SHoppslag4ER

internettsideI forkant av besøk fra kunder, publikum, foreldre, o.a. har man mulighet til å gi enkel og god informasjon. Det viktigste media i disse tider er internett og der er det store forbedringspotensialer rundt om i Norge. Det man ofte glemmer er at de som trenger og søker informasjonen er kunder og besøkende som ikke har vært på stedet eller arrangementet før. Man må derfor ikke ta det som en selvfølge at de som kommer er fult informert om alt mulig. Tipset er å tenke seg at man er kunde eller besøkende for første gang. Hva ville man lure på og ha nytte av å vite noe om for at de skal bli fornøyd og at ingen ulykker skal inntreffe pga. uvitenhet.