I første del av artikkelserien om HMS plan på alle steder, beskrev vi en måte å strukturere en perm over arbeid. Denne artikkelen handler om de to første kapittelene.

1) Kontaktopplysninger og organisasjonskart

Det skal til en hver tid være et oppdatert organisasjonskart med kontaktopplysninger over hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene.

Under oppramsing av de forskjellige oppgavene og hvem som har ansvaret for utførelsen, er det viktig å huske på at ansvaret ligger på eier, men at selve utførelsen av oppgavene kan delegeres. Dersom noe går galt er det eier som står ansvarlig og må i så fall ta opp internt hvorfor rutiner evt. ikke er fulgt.

I praksis lager man en tegning av organisasjonens struktur sammen med en navnliste med kontaktopplysninger. Det må i tillegg komme frem hvem som har ansvar for de forskjellige HMS oppgavene slik som brann, førstehjelp og andre oppgaver utifra den lokale HMS planen. Det må også komme frem hvem som er verneombud og andre kontaktopplysninger til nærmeste myndigheter.

Det er bedre med ett telefon nummer for mye, hvis man er usikker på hvem som skal med i oversikten.

2) Lover, forskrifter og retningslinjer

I dette kapittelet skal de lover, forskrifter og retningslinjer som er aktuelle for ditt sted kunne leses. Om man ser på aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for hesteanlegg så er det veldig mange, noe man kan se på stallmesterns oversikt – se her.

Det er derimot noen som man bør skrive ut og heller henvise til de andre.

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

FOR 2005-06-02 nr 505: Forskrift om velferd for hest

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest

Dersom driften ligger under en større organisasjons ansvar kan det være de har egne retningslinjer som må skrives ut og ligge vedlagt i permen.

 

HMS plan på alle steder

HMS plan – kapittel 3 og 4

HMS plan – kapittel 5