De fleste som jobber i Norge må forholde seg til internkontrollforskriften eller forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter som den offesielt heter. Den sier at det er en plikt for den ansvarlige at internkontrollforskriften overholdes, men at de ansatte skal medvirke.

 

Målet med HMS arbeid er enkelt sagt, å sikre at de ansatte og miljøet ikke blir skadet på kort eller lang sikt. En systematisk HMS plan skal derfor passe på sikkerheten til de ansatte og miljøet generelt ikke tar skade av driften.

 

Alle steder som er bundet av forskriften, må derfor lage en HMS plan (perm) som skal være systematisk og i daglig bruk.

Denne planen skal være tilgjengelig for alle til en vær tid og kan bygges opp som følger:

 

  1. Kontaktopplysninger og organisasjonskart
  2. Lover, forskrifter og retningslinjer
  3. HMS planer utarbeidet på stedet
  4. Grunnlaget for planene – Risikoanalyse, vernerunde, medarbeiderundersøkelser, o.a.
  5. Planer for stedet. Brann, 1.hjelp, hygiene, regler og rutiner
  6. Dokumentasjon på kontroller, rutiner, avvik, referater, m.m.
  7. Stoffregister
  8. Årsrapport

 

Stallmestern.no vil i flere artikler komme mer i detalj innom de enkelte punktene i en slik HMS plan.

 

Se forskriften her.