Monica Larsen som har bygd opp Stall Verdens Ende på Tjøme i Vestfold, er en god ambassadør for ordningen sa direktør Vegard Thune fra Norsk Hestesenter. Han var glad for at Matmerk tok bransjestandard hest inn i sitt allerede eksisterende og godt fungerende KSL-system. Ordningen passer for alt fra store hestestaller til små bedrifter med kun 5 hester.

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 3Matmerk var representert ved Nina Sundqvist som ønsket ordningen velkommen. Det er ca. 120.000 hester i landet. De står oppstallet på alt fra litt kummerlige forhold til bra steder. Det å ville heve hele bransjen er bra og ved godkjenningen av de første 14 bedriftene så er dette en stor milepel. Det er en god ting at bransjen ønsker å tilby trygge og gode aktiviteter for kunder, godt arbeidsmiljø og til syvende og sist et godt dyrevelferd. KSL-standardene kan sammenlignes med selvangivelsen alle må levere årlig. På samme måte må heste bedriftene levere selvangivelse for bedriften og innimellom kommer eksterne revisorer på besøk for å følge opp bedriften.

Ordfører i Tjøme kommune John Martiniussen var ikke overrasket da han fikk vite at Stall Verdens Ende var en av de første 14 bedriftene som ble godkjent. Han vet at her er alt på topp. Bedriften er med på å sette Tjøme kommune på kartet.

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 2Statssekretær Hanne M. Blåfjelldal fra Landbruksdepartementet sa hest er viktig på mange måter. God hestevelferd i lag med mennesker der trygghet, kvalitet og sikkerhet er viktig. Logoen til godkjenningsordningen viser kvalitet og sikkerhet på stedet, i tillegg til at det viser at her følges alle lover og regler.

Mange flere bedrifter vil bli godkjent i tiden fremover

Det var i oktober 2014 at ordningen ble offentliggjort som standard nummer 12 til Matmerks KSL-standard. KSL systemet skal sikre kvalitet og trygghet for driften, drivere og forbrukere.

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 5Mange hestebedrifter har gjennomført kurs og holder på med egenkontrollen. De første 14 bedriftene er nå godkjent, men hoved pådriver for ordningen Øystein Bakken fra Norsk Hestesenter håper det blir mange flere i den nærmeste fremtid.

Om Stall Verdens ende

Stall Verdens Ende har 20 års jubileum neste år og har i løpet av den perioden blitt bygd opp til et anlegg med 40 bokser hvorav over 20 inneholder stedets egne rideskolehester. Det er overnattingsplass til 25 kursdeltagere, egen grasproduksjon, ridehall, to utebaner, 8 ansatte i sommerhalvåret og 3-4 på vinteren. Stedet er godkjent lærlingebedrift og har en mengde aktiviteter og kurs. Det er rideskole for over 100 lever i uken, rideleirer, handicapridning, mor og datter kurs, kjøreoppdrag, mm. Ukentlig er det 100 elever i rideskolen. Monica Larsen er utdannet fra Norsk Hestesenter som ridelærer III og har selv vært sprangrytter både internasjonalt og nasjonalt. Beliggenheten til anlegget er helt ytterst på Tjøme der de har gode natur og turmuligheter.

 

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 6Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 7 Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 4

De 14 hestebedriftene som er godkjent er

Lund Gård SS

Rendalen Fjellridning

Jølsen Gård

Svein Erik Bjørnerud

Stall Verdens Ende

Fjellrittet

Jarnsby Rusten

Moss Rideklubb

Stall Sæteråsen Kulseng Hansen

Olaåsen Gård

Tor Håkon Moe

Tromsø Ryttersportsklubb

Hiberg Hestesenter

Storsteigen VGS

 

Godkjent hestebedrift Stall Verdens Ende 8Les mer om ordningen her

 

For mer informasjon om ordningen se Matmerk sine sider her

Info fra Norsk Hestesenter se her

 

Les også – Bransjestandard hest prøves ut

Les også – Bransjestandard på høring