Målet med en sertifisering av hestesentre, er at de som blir godkjent kan dokumentere ovenfor kunder, at de følger lover, forskrifter, regler og rutiner. I tillegg vil de dokumentere at sikkerhet og tilbudet som tilbys holder en topp kvalitet.

Dokumentet inneholder en lang rekke krav for at hestesentre som driver med rideskole, trenerstall, utstilling eller annet som går under definisjonen hestesentre skal bli godkjent. Oppfyller de alle krav og blir godkjent kan det brukes i reklame øyemed for stedet.

Dokumentet er utarbeidet av fagfolk valgt fra organisasjonene. Det vil i tillegg bli laget egen nettside under Norsk Hestesenter der oppdateringer og informasjon vil fortløpende bli publisert. Det blir også laget en bok som trykkes i løpet av året og som vil hete ”Sikkerhet og god hestepraksis”. Innholdet i den boken er enda ikke kjent, men den refereres til jevnlig i dokumentet for bransjestandard.

Når ordningen er på plass i 2012 vil de sentrene som ønsker det, kunne søke om å bli godkjent. Det vil etter forslaget koste 3500 kroner og der etter en årlig avgift på 3000 kroner. Ordningen er frivillig og blir man godkjent gjelder den for 2 år.

Det vil bli etablert en kvalitetssikringsgruppe som vil stå for sertifiseringen. Disse vil årlig ha inspektører/rådgivere som vil komme på besøk til stedene som godkjennes. Det kan også komme uanmeldte kontroller.

Stallmestern har lest igjennom hele dokumentet og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, da dette er et viktig dokument som vil kunne bidra med å heve standarden. Det er derimot viktig at dette blir et dokument hele heste Norge kan stå bak.

Les hele dokumentet her.

For ytterligere informasjon:
Torgeir Svalesen                  Hans Kolbein Dale
Mobil  91 18 55 03              Mobil 95 18 87 95             
post@fjellrittet.no                hk-dale@online.no