Hestenæringen har vokst mye de siste 10 årene, noe som har gitt fler ansatte innen næringen og fler brukere. Som en følge av dette er det blitt behov for enda større fokus på sikkerhet og oppfølging av lover og forskrifter.

Prosessen med å få til en godkjenningsordning har vart noen år. Det startet med en arbeidsgruppe som så hva andre land gjorde og ut i fra det kom med et forslag som ble sendt ut på høring. Det kom inn mange gode innspill. Utfordringen var å få satt det hele i et system som vil gjøre den enkelt for søker og for godkjenner.

Matmerk var løsningen

Løsningen lå i å få et samarbeid med den uavhengige stiftelse Matmerk. De har bla ansvar for Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). Der godkjennes gårdbrukere med forskjellig matproduksjon og Inn på tunet. Ordningen går ut på at man har en årlig egenrevisjon som gjøres på nettet. I løpet av en tre års periode vil så bedriften få besøk av ekstern revisjon.

For Bransjestandarden Hest, har man laget en sjekkliste og en veileder, på samme måte som de øvrige godkjenningsordningene i KSL. Innholdet bygger på boka “Sikker og god hestepraksis” som ble laget i etterkant av forslag til Bransjestandard Hest.

Den store fordelen ved å inngå samarbeid med Matmerk, er at man får et system som allerede er i bruk. Gårdbrukere kan enkelt fylle ut Bransjestandarden for hest, da de har svart på det meste i forbindelse med annen godkjenning vedr gårdsdriften. I tillegg får man et system som ivaretar all data som vil komme inn.

Arendal en av dem som deltarStore fordeler å bli godkjent

Ordningen er frivillig, men kan man dokumentere de spørsmålene som står i sjekklisten og som er aktuelt for det enkelte stedet, kan man være trygg på at man følger alle lover og forskrifter. Det inkluderer alt fra hestevelferd, kunder og spesielt alt som har med selve anlegget og ansatte/brukere. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er der et stort område som dekkes nøye.

I tillegg til at man vil være sikker på at man oppfyller alle lover, forskrifter og krav fra bransjen, vil man kunne bruke det aktivt i markedsføring. Sannsynligvis vil godkjente steder få færre kontroller fra myndighetene, det vil kunne gi rabatter i forsikringssammenheng og man vil få et sted der ansatte, kunder og hestene trives enda bedre.

Ønsker man å søke er det tenkt at man må igjennom et dagskurs. Det blir satt opp på Norsk Hestesenter, men vil i tillegg være mulig å ta som nettstudie.

Norsk Hestesenter ved Øystein Bakken har utarbeidet sjekklisten og veilederen som er på høring i samarbeid med Torgeir Svalesen – Fjellritt og Thor Gunnar Mathisen stallmestern. Sammen reiser de rundt i høst på besøk til alle stedene som er med i forsøket.

De som tester ut ordningen i dag, er ridesentre med rideskole, travstaller og flere steder som driver hest i turistnæring. Alle deler av landet er representert.

Les mer om Matmerk her  

Les om nyhetsbrev fra Norsk Hestesenter  

Boken “Sikker og god hestepraksis”