I over fire år har man jobbet med å få til en godkjenningsordning for hestebransjen. Nå er den endelig kommet i samarbeid med Matmerk. Matmerk har ansvaret for kvalitetssystemer for landbruket (KSL) og har tatt inn ordningen Inn på tunet og nå Hest i næring.

I forbindelse med revisjon av standard nr. 1 og nr. 2 blir standard nr. 12 Hest i næring offentliggjort 13. oktober 2014. Ordningen består av hele 12 standard områder der de som skal bli godkjent hestebedrift må svare på standard nummer 1, 2 og 12.

Standard nr.1 er generelle krav til gården. For hestesentre som ikke er tilknyttet til gård svarer man ikke aktuelt på spørsmål som ikke er relevante.

Standard nr. 2 er Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Standard nr. 12 er Hest i næring.

Hvordan bli godkjent?

For å bli godkjent hestevirksomhet må man gjennomføre et lovpålagt HMS kurs over 4 timer. Deretter fullfører man kurset via nettet. Første mulighet er 17. november. Deretter søker man Norsk Hestesenter som deretter registrere bedriften hos Matmerk. Man får da brukernavn og passord til KSL-standardene.

Etter utfylling av KLS-standardene 1, 2 og 12 vil man kunne bli godkjent hestebedrift. Matmerk står for revisjon og vil besøke bedriften hvert 3.år. Egenrevisjon gjennomfører man selv årlig på nettet.

Standarden består av 35 punkter med spørsmål som man må krysse av for. Det følger veileder med til alle spørsmålene.

Mange fordeler av å bli godkjent

Nedenfor er noen nevnt.

– Standardene bygger på offentlige lover, forskrifter og noen egendefinerte bransjekrav i tillegg. Dette gjør at man kan ha god oversikt over lover og regler.

– Du får dokumentasjon på lovpålagt HMS kurs

– Gode markedsførings fordeler

– Kundene får bedre oversikt over hvilke steder som har en godkjenning.

– Du vil kunne få rådgivning

– Det kan gi billigere forsikring

 

Erfaring viser at bedrifter som jobber aktivt med HMS og følger opp lover og regler har de beste medarbeiderne. Kundene blir også mer fornøyde.

Med i ordningen er hestebransjens verdigrunnlag.

 

For mer informasjon om ordningen se matmerk sine sider her

Info fra Norsk Hestesenter se her

 

Les også – Bransjestandard hest prøves ut

Les også – Bransjestandard på høring