I løpet av våren vil Anti doping Norge som nå har ansvaret for oppfølging av hest, ha laget informasjonsmateriell og foredrag, som er rettet mot ryttermiljøet. Den informasjonen vil omhandle ansvar, gjennomføring av dopingkontroll, plikter og rettigheter.

Stiftelsen arbeider også med nye retningslinjer som bygger på de eksisterende og da spesielt regelverket til Federation Equestre Internationale (FEI).  Les mer om FEI her.

Til Stallmestern forteller Brynjar Saua, som er ansvarlig for oppfølging av hest i Anti Doping Norge at de i løpet av året vil gjennomføre mange tester av hest. På lik linje som med testing av menneskelige utøvere så har stiftelsen til rådighet et vist antall tester. Prosentvis vil de fleste testene bli tatt av hester på toppnivå, men det vil bli foretatt tester av hester i alle klasser.

vakt_med_infoAnsvarlig person kan ta hesten med til annen oppstallingsplass

Selve prøvene vil bli foretatt av autorisert personell, men det er arrangørene av stevner som selv er ansvarlig for å følge retningslinjene rundt oppstalling og prøvetakningsplass. Det innebærer å ha testboks tilgjengelig, sikkerhet, vaktordning, renhold, osv…  Dersom ansvarlig person ikke er fornøyd med den anviste “dopingkontrollstasjonen” kan eksempelvis ansvarligperson velge å ta med hesten og dopinkontrolløren til sin egen oppstallingsplass. For at prøvene skal behandles på lik linje som andre prøver innen idretter, vil alle prøver sendes til godkjent laboratorium i England.

Den store fordelen ved at Anti Doping Norge har overtatt ansvaret, er at man nå får en uavhengig innstans til både informasjon, forebyggende arbeid, samt til selve prøvetakning og videre oppfølging.

 

Det er utøvers ansvar å sikre seg og sin hest

Utenom selve konkurranser er arbeidet mot doping viktig i det daglige. I Norge er det stor blanding av oppstalling av hester. Noen staller er det kanskje bare et par som konkurrerer, mens de resterende oppstallede hestene brukes til tur og hobby. I slike tilfeller er ofte fokuset for smitte ved bruk av medisiner og andre midler fra en hest til en annen, ikke så opplyst som for eksempel i en stall med rent konkurransemiljø. Brynjar presiserer at det uansett oppstallingssted er rytters ansvar for at hesten ikke får på seg eller i seg stoffer som er på dopinglisten. Se link her.

 

For mer informasjon om Stiftelsen Anti Doping Norge se deres nettside her.

Les artikkelen – Store sikkerhets forskjeller mellom Norge og Sverige.

Les artikkelen – Sikkerhet under oppstalling på stevner.