Stallmestern har besøkt flere steder som tilbyr oppstalling for hester under ridestevner. De fleste har satt opp midlertidige staller fra Danmark, men noen tilbyr også oppstalling i permanente bokser da ”eieren” er på beite.

Noen steder er det strenge vakter mens andre steder har man kunne gå rett inn i stallene uten noen spørsmål. Det har vært en del som ser på deg men ingen spør hva man gjør der. En annen ting som varierer rundt om er rutinene ved innsjekk av hester og utsjekk i forhold til boksene. Det har vært steder der boksene ikke var rengjort når ”ny” hest ble sluppet inn i boksen, mens andre steder har alt vært rent og desinfisert.

I Norges Rytterforbund generelle konkurransereglement (KRI) står det i §192 om oppstallingsforhold og vakthold ved stevner.

 

 

Gjestestall_ArendalDet er arrangøren som skal sørge for sikre oppstallingsforhold, ro og orden og den generelle hygiene på stallen og i oppstallingsområdet. Chief steward skal følge opp sikkerheten på stallen.

Kravet til stallen er som for normal oppstalling av hest. Bokser/spilt skal være store nok, sikre slik at hestene ikke kommer til skade, ha godt lys og god luft. Det som er litt mer spesielt er at det bør være nattlys og boksene skal merkes med hestens navn/nummer.

I reglene står det at det skal være tilgang på vann men det står ikke spesifisert om det kan være fastmontert drikkekar, bøtter og forkar i boksen/spiltet. Fastmontert vann og for kar bør det derimot ikke være da smitte kan ligge igjen fra forrige hest og dermed overføres til neste hest. Dette står eksplisitt i de Svenske reglene.

 

Oppstalling_DrammenRengjort og desinfiserte bokser under Norway Grand Prix

Tilgang til strø og en plan for håndtering av møkk, skal det være plan for under stevnet. Det er pålegg om at bokser skal være rengjort før ny hest kommer inn i boksen/spiltet.  Da Stallmestern snakket med oppstallingsansvarlig Hanne Dahl under Norway Grand Prix kunne hun fortelle at der var alle boksene rengjorde godt og sprayet med Virkon før hester inntok boksene.

Brann kan oppstå selv i en midlertidig stall. Arrangøren skal derfor ha tatt nødvendige forhåndsregler for å unngå brann, ha tilgjengelig slukningsmidler og ha en plan for evakuering av hestene. Et godt tips er å ha en viss avstand mellom midlertidig staller slik at brann ikke kan spre seg. Inngjerdet område med sluse muligheter til ridebaner eller paddocker er en god ting for å lette evakuering av hester.

 

vann_og_forkar_er_lsePublikum og andre uvedkommende har normalt ikke tilgang til stallene og stallområdet. Ved større stevner er dette en absolutt regel. Dette skal være skriftlig oppslått ved inngangen. Det skal være døgnvakt og stallene skal normalt være stengt om natten. Vakt skal gå jevnlige runder.

Under Norway Grand Prix i drammen var det hele 480 hester som ble oppstallet i løpet av fire dager. Arrangøren har god erfaring med oppstalling av så mange hester og hadde et sikkert og gjennomtenkt system. Vaktholdet var godt, hele området var inngjerdet og det var rutiner for rengjøring, strø og møkkhåndtering. For oppstalløransvarlig Hanne var gikk det i ett med spørsmål og ting som skulle ordnes, mens chief Steward Baard Lindvaag hadde kontroll over sikkerheten.

Ønsker plomberte staller innenfor trav

Ser man på debatten rundt trav har det vært tilfeller av dopingtatte hester som har blitt oppstallet i bokser som ikke har vært rengjort og man tror smitten kommer derifra. Det har derfor kommet krav om rengjorte og plomberte bokser der plomberingen brytes av den hesten som skal bruke boksen. Forkar og vannkar må fjernes eller sikres på en god nok måte dersom dette eksisterer i boksen.

I Sverige er sikkerheten større generelt rundt stevner og da spesielt innenfor prøvetakning, hevder Chief Steward for Falsterbo Horse Show Jaana Alvesparr. Fra 1.juli 2010 gjelder skjerpede regler i Sverige. Les her.

Alt_er_godt_inngjerdet_2010Innenfor sprangmiljøet har det ikke vært mange dopingtilfeller i Norge, men det å forhindre at doping ikke kommer fra miljøet rundt er noe arrangørene generelt må bli enda flinkere med å sikre. Rytterne selv må ta sitt ansvar ved å passe på sin hest. Alt fra ikke rengjort dyretransport til stevne, til lån av greip og annet utstyr fra naboen kan i verste fall gi uheldig utfall.

Sikkerheten generelt rundt oppstalling og spesielt i forhold til doping er ikke avhengig av type hestekonkurranse man skal delta i, så mer unisont regelverk kunne kanskje vært en fordel for hele hestesporten.

 

 

 

gjestestall_vrevollAEGstall2AEGstall9