Jaana forteller til Stallmestern at hun var i Drammen under Nordic Development Tour og er ellers mye ute og reiser i mange land. Sikkerheten rundt stevner er generelt alt for dårlig og spesielt prøvetakning.

Det er ca 70% av alle prøver som blir tatt av hester som forkastet pga urenheter under urenheter ved prøvetakning. For Jaana er det uforståelig at man kan finne på å ta prøver i en stall på ett anlegg hvor det daglig står hester.

Overganger_med_vakter_Falsterbo_2010Helt ny stall til prøvetakning

Under Falsterbo Horse Show kan hun fortelle at det lages en helt ny stall til prøvetakning. Først legger man ut en helt ny og solid presenning på bakken. Deretter settes det opp et telt og inn i det settes det opp helt nye stallbokser. Disse plomberes. Rundt boksene settes det opp et gjerde som også plomberes.

Når FEIs kontrollør kommer blir stallen inspisert før flis bæres inn og legges i boksene mens inspektøren er tilstede og overvåker det som skjer. Deretter plomberes stallene før hester blir tatt inn til prøver. Etter prøvetakning blir alt rengjort.

Loggfører besøk i stallen

Selve oppstallingene for stevnets hester er organisert slik at alle land får sin stall områder. Hele området er gjerdet inn med doble vakter. Etter stengetid må alle som skal inn i stallene skrive seg inn i en logg. Denne loggen blir godt igjennom om morgningen og de som evt. man lurer på blir tatt inn til utspørring om ærendet i stallen.

Boksene som brukes er alle rengjorte og plombert før bruk. De har ingen innredning og heller ikke flis. Etter bruk er det arrangøren som møkker og desinfiserer før ny hest kommer inn i boksen. På den måten sikrer man at alt er gjort ordentlig rent.

Chief Steward Jaana har ansvaret for stallene, rideveiene, oppvarming for sprang og premieutdelingen. Dressur arenaen har en egen Steward. Jaana har med seg 9 stewarder som har vær sine ansvarsområder og de har igjen en mengde hjelpere.

egne_ganger_for_ryttere_uten_hestOpplæring av dyreambulansen

Før stevnet må alle hjelpere gjennom ett opplæringsprogram. De får en mengde generell og spesiell informasjon for sitt område. I tillegg avholder dyreambulansen førstehjelpskurs for hest slik at alle kan bidra med ett minimum dersom det skulle hende noe med hestene.

Sikkerheten er ikke bare rundt stallene, men alle veier fra stallene til banene er omhyggelig inngjerdet. Der det er kryssningspunkt for publikum er det vakter på begge sider av porten. Alle baner også oppvarmingsbanene har en stengetid. I den perioden er det vakter også på de områdene.

Vi er der for ryttere og hestens beste

– Alt dette er til rytter og hestens beste sier Jaana. Hun mener rytterne i år har forstått at de og FEI er her for dem sitt beste. I år har det ikke vært noen hendelser – alt har gått bra.

Falsterbo Horse Show er et stort stevne så Stallmestern lurer på hvordan det er med mindre nasjonale stevner. – Det er ikke så strengt som på Falsterbo men man jobber med å få bedre rutiner også der. Faktisk har Jordbruksverket kommet med nye regler som gjelder fra 1. juli. (les de her) Jaana forteller at Norge har kommet lengre på opplæring og oppføling av stewarder. I Sverige er det Jaana selv som lærer opp de hun har med seg, men til høsten skal de delta i en Dansk opplæringsprogram.

 

stallene_2010