Det er flere grunner til at man ønsker frittgående og ikke oppbundete dyr i Sverige. Den viktigste grunnen er basert på dyrevelferd. Regjeringen mener at alle dyr skal kunne bevege seg og utføre mer eller mindre dyrets naturlige adferd. De andre grunnene er at man ser at det er økonomisk smart ved at driften effektiviseres og arbeidsmengden for de ansatte reduseres.

Politisk i Sverige har man jevnlig fra 1989 laget forskrifter om at enkelte dyr ikke skal være oppbundet eller og at nye anlegg skal bygges slik at dyr kan bevege seg fritt. Den siste forskriften gjelder hesten, der man beskriver krav til eksisterende spilt, samtidig som den sier at man etter 1.mars 2019 ikke kan bygge nye spilt.

spilthesterI 2017 kom regjeringen i Sverige med en ny dyrevelferdslov som sier at ingen dyr bør være oppbundet. Regjeringen ser derimot at om alle dyr skal være frittgående så krever det en stor ombygging av anlegg. Regjeringen har derfor bedt jordbruksverket om å konsekvensutredning.

Denne utredningen er nå klar og der kan man lese at der er ca. 250.000 dyr som er bundet opp i Sverige. Disse dyrene står på 7250 anlegg. Jorbruksverket regner med at noen av disse anleggene vil legge ned driften istedenfor å bygge om, men for de som bygger om vil kostnadene totalt bli mellom 9,5 til 14 milliarder kroner.

Opp til 3 milliarder kan det koste å få bort spilt

Når det gjelder hest er anslaget at 17500 hester står på spilt i Sverige. Da det er over 350.000 hester i Sverige fordelt på ca. 56.000 anlegg, så er antallet som står i spilt på ca. 5% av alle hester i Sverige. Det er mao prosentvis et lite antall. Ombygningskostnadene for de 3100 stallene som må bygges om er derimot kostnadsberegnes til mellom 1,5 og 3 milliarder kroner.

For å få bort alle spilt i Sverige ser jordbruksverket at man må lage en overgangsperiode, gi økonomisk støttemuligheter, gi rådgivning og unntak ved spesielle grunner som for eksempel staller av kulturhistorisk verdi eller ved spesielle husdyrgenetiske perspektiv. Når det gjelder økonomisk støtte er det en viss usikkerhet i forhold til at mange allerede har lagt om og tatt kostanden selv.

spilt dronningstallenFør man har vurdert at bokser er bedre enn spilt, har det blitt foretatt flere studier og sammenlignet med andre studier, der man ser at hester i boks med hele vegger mellom naboen og der de ikke kan stikke hodet ut ikke gir noe vesentlig bedre velferd enn spilt med utsyn til naboene. Det er mao viktig at boksene bygges slik at hestene får mest mulig naturlig adferd som for eksempel at de får utsyn/kontakt til nabo hestene, men at den også får ro ved spisesituasjoner.

Utredingen kommenterer også fordeler og ulemper ved løsgående gruppehold fremfor bokser, slik som mulig økt smittepress og skader. De skriver at dette kan reduseres ved fysiske forhold, på samme måte som med boksens fysiske utseende. Nok areal, tilpasset spiseplasser, renhold, mm

Hvor lang overgangstiden blir er ikke helt klargjort men alle høringsinstanser har antydet mellom 10 til 15 år.

Hva med Norge?

I Finland og Norge er det fortsatt lov å ha hest stallet opp i spilt. I Danmark ble det forbudt fra 2011. I EU har man laget et diskusjonsdokument der man sier at spilt bør fases ut, da hestene får begrenset bevegelsesmulighet og oversikt da de står oppbundet med hodet mot veggen.

Forskrift om velferd for hest er på mange områder rundt i kantene. Mattilsynet har laget retningslinjer til forskriften som bør følges og skal primært følges ved nybygg, men det er ikke lovpålagt slik at det åpner for at mange anlegg ikke oppfyller alle retningslinjene.

 hestspilt

Les hele den Svenske konsekvensutredningen ved å klikke her

 

Les Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhålling ved å klikke her og les mer om den i artikkelen Funksjonskrav i Sverige ved å klikke her 

 

 Les også artikkelen Ombygging fra fjøs til stall eller spilt til boks ved å klikke her