En ombygning har som oftest en del utfordringer. Dette kan være at bærende konstruksjoner står dumt plassert, at rommet har fult av støpte kanter og nedsenkede flater, eller det kan være for små båser i forhold til en hest sitt behov. Mange har staller med spilt som man ønsker å bygge om og man får da mange av de samme utfordringene.

Kanter og nedsenkede flater er enklest men mest arbeidskrevende å fjerne

Kanter i stallen kan fjernes ved å bruke en steindrill. Det rister og bråker fælt men man kan leie slike og gjøre arbeidet selv. Det kreves i tillegg en og del arbeid med slegge for å få vekk rester etter drilling. Det er et hardt arbeid da kanter kan være støpt med armering. Sikring av deg selv med hjelm som har visir, vernesko og gjerne sikre bukser og jakke, kan være en fordel da det spruter mye betongbiter.

Etter fjerning av kanter kan gulvet bestå av mange fordypninger. Det kan være en fordel å støpe et helt nytt gulv. Man må da passe på å få en helning fra boks og ut i stallgang på ca 2 % så vann kan renne mot stallgang. Selve stallgangen bør også ha en helning slik at vann fra stallgang og bokser ender i ett sluk. Dette er til stor hjelp ved evt. rør som sprenger lekk i stallen og ved vask av stallen.

Ruglete_gulvLag riller i støpen så ikke hestene sklir på gulvet

Et tips er å bruke en metallrive som presses løst ned på betongen før den stivner slik at betongstøpet får en ruglete flate slik at hestene ikke sklir.

Gulvet som støpes bør ha en fasthetsklasse på B30(C-35), bestandighetsklasse M45 eller lavere og eksponeringsklasse XA4. Fasthetsklassen sier noe om hvor mye betongen tåler av trykk før den brister. Jo høyere tall jo mer tåler den. B30 bør være nok til et betonggulv for hest.

Bestandighetsklassen betyr hvor mye vann det er i betongen og dens egenskap for å motstå ytre påskjenninger over tid. Jo lavere tall jo mer frostsikker blir betongen.

Eksponeringsklassen sier noe om miljøet betongen skal brukes i og gir grunnlaget for betongens bestandighetsklasse.  Betong som brukes i et miljø for husdyrgjødsel skal inneholde 4 % silikastøv. Det kan nevnes at gjødsel fra hest ikke er så kjemisk som fra kyr, griser og andre husdyr. Det kan dermed være mulig å legge ett noe enklere betonggulv.

En annen utfordring man ofte kan ha i gamle driftsbygninger er bærende konstruksjoner. Problemet med dem er at de ofte ikke kan brukes som yterstolper for boksene da de vil gi en for grunn og smal boks. Siden de ofte er bærende konstruksjon så er det ikke bare å fjerne dem.

Ny_brende_konstruksjon_med_boks_forlenget_ut_og_i_bredden_NHSSpiltbokser_EKTBjelkelaget_er_hevet

Norsk Hestesenter har løst utfordringene på to måter

På Norsk Hestesenter har de hatt utfordringer i ”betongstallen” som de kaller den. De har løst utfordringen med stolpene på to måter. I den ene delen har de slått sammen to bokser og dermed fått en stor hesteboks noe som totaltsett gir færre bokser enn det man ellers kunne fått, men som løser utfordringen på en billig måte.

Den andre delen av stallen har de gjort om til passe store bokser ved at de har bygget ny bærende konstruksjon og dermed kunne fjerne de stolpene som er i veien. Dette ble derimot en dyrere løsning for Hestesenteret.

Bokser til Shetlandsponnier er en løsning

E.K.T. rideskole og husdyrpark har løst utfordringene ved å beholde de små båsene men satt dør i ytterkant slik at det ikke blir spilt. De bruker dem da til små hester og andre dyr.

For lavt under taket i mange driftsbygninger

En tredje utfordring mange kan oppleve er at det er lavt under taket. En hest bør ha minimum 2,5 meter men det er anbefalt 3 meter. For ponnier er takhøyden 2,2 meter. Se retningslinjene til forskrift om velferd for hest.

Lav takhøyde i en bygning med betonggulv er en stor utfordring, men er det tre tak kan man om mulig heve taket ved å bygge ny bærende konstruksjoner, men da må man forhøre seg med fagfolk slik at takets bæreevne ved mye snø ikke svekkes.

I stallen til Stallmestern har man fjernet gulvet og hele bjelkelag i 2.etg, for så å lage nytt bjelkelag høyere opp. Dermed har man mistet en lagerplass i 2.etg., men hestene har i gjenngjeld fått et godt inne klima med god luft.