Bakgrunnen for at forskriften er endret fra mer konkrete krav til at hestens behov skal være i fokus, kommer av ønske om å åpne for utvikling av hesteholdet. I dagens hestehold og krav om god dyrevelferd ser man at det finns nye muligheter for å øke dyrevelferden.

Målet til de nye forskriftene er mao at man kan bevare eller øke dyrevelferden, ved bruk av tradisjonelle eller nye innovative løsninger.

Funksjonskravene beskriver for eksempel hestens behov, pass og tilsyn, men også de fysiske bygg.

Et eksempel er innredning som hester kan nå, inklusive vegger og boksdører. I den nye teksten står det at de skal være utformet slik at hestene ikke kan skade seg, i motsetning til tidligere konkrete krav om høyder, bredder, gitterstørrelser, osv.

Samtidig som dette åpner for nye løsninger stiller det også større krav til kompetanse for de som bygger hesteanlegg. Hestene må ikke bli skadelidende for nye løsninger som ikke er gode nok.

Nye løsninger som kan komme ut av dette, vil kunne gi spennende løsninger også for hesteholdet i Norge.

 

Les hele forskriften ved å klikke her