Vinteren er lang i Norge og dermed vil man oppleve store snøfall, små snøfall, kalde og varme perioder. Dette gjør at snøen på taket vil bestå av flere lag med snø der noen av lagene har et islag i mellom. Dette gir ofte glatte lag som fort kan gli ned fra taket.

Et sikkerhetstiltak man kan gjøre er å montere snøfangere. Den hindrer at de nederste lagene av snøen blir liggende, mens kun den siste øverste delen av snøen som ofte er myk og uten istapper sklir av om det blir så mye snø på taket.

En annen fordel snøfangere kan ha er dersom man har et tilbygg under ett annet større tak. Har man ikke snøfanger kan store snømengder skli ned fra det øverste taket ned på det mindre taket under og skade dette. Snøfanger vil hindre slike følger det kan få.

Viktig å montere snøfangeren riktig

Snøfangere fås i mange typer til forskjellig bruk. De er ofte laget av metallrør, metallgitter eller stålprofiler. Erfaring viser at det er viktig og montere snøfangerne korrekt. Bruker man skruer som er for korte kan hele snøfangerne gi etter. Glemmer man pakninger i skruehullene kan man på sikt få fuktskader i treverket under.

Snfanger_sikrer_tak_under_hovedtaket

Når man monterer snøfangere er det en fordel å montere dem på hele husets langside og ikke bare over dører og andre utganger. Monterer man dem i hele husets lengde vil belastningen fordele seg bedre og man minsker risken for at hele snøfangerne gir etter.

Monterer man snøfangere på større tak som for eksempel en ridehall bør man montere dette på begge sider av taket slik at snømengden ikke vil varierer mye fra den ene siden av taket til den andre. Gjør den det kan bygge få vridninger og dermed gi etter.

Tak som har langt spenn bør ha flere rader med snøfangere. slik at vekten fordeles på hele flaten.

Snøfangerne vil som nevnt hindre at snø raser fra taket, men det hindrer ikke isdannelse ved feil i takkonstruksjonen og man må som alltid passe på den totale vekten som er på taket i forhold til hva takets konstruksjon tåler.

 

 

Les mer om rasfare fra tak her

Hvordan måke ridehall tak – se artikkel her

Les forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) – paragraf 7-45 her

 

Snfangere_p_hele_langsiden_DRDobbelt_sett_med_snfangere