Etter matskandalen i 2013 ble det stilt krav om nasjonale hesteregistre i EU- og EØS land. Dette kommer nå i gang fra 1.januar 2017 og skal driftes av Norsk Hestesenter. Kostandene for dette var det forslag om at skulle dekkes av hesteeierne.

I høringen kom det inn mange argumenter mot dette. Mattilsynet har pga tilbakemeldingene og de praktiske konsekvensene forslaget ville få, gått bort fra dette og lagt kostandene over på spillemidler fra Norsk Rikstoto.

Det er mange stambokførende instanser og de har forskjellige priser for pass. Det settes derfor ett tak for godtgjørelse til passutstedende organ slik at kostnadene for hestepass og id-registrering vil bli like, uavhengig av hvilket organ som utfører tjenestene.

 

For mer informasjon les   «Endring av forskrift om gebyrer til Mattilsynet – gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering stoppes»

Les  «Hestepass blir dyrere for noen»

Les  «Nå kommer sentralt hesteregister»