I 2013 ble det funnet hestekjøtt i matprodukter merket storfekjøtt. Da kom det forslag til ny forordning (EU) 2015/262 om identifikasjon av hestedyr slik at dette ikke skal skje igjen. Utarbeidet forslag ble jobbet frem av representanter fra alle EU’s medlemsland og EØS-stater, og endelig vedtatt av EU’s faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCoPAFF) 11.september 2014. Forordningen trer i kraft 1.januar 2016 og skal være operativ senest 30.juni 2016.

I Norge har man ikke noe sentralt register, men dette må man nå få i stand etter den nye forordningen. I endringene til forskrift om identifikasjon av hestedyr som nå sendes på høring, foreslår Mattilsynet at registeret kan driftes av et av dagens utstedende organer på vegne av myndighetene. Hvem det blir er ikke klart enda.

Dette vil derimot ikke si at alle dagens registre skal legges ned, men at de må endre innhold noe, slik at alle registrerer det samme. Opplysningene blir deretter rapportere videre til hovedregisteret.

PassNye pass

Passene vil bli nye og standarisert i hele EU/EØS. Eier eller hesteholder vil få en pliktig om å melde inn endringer til utstedende register.

Ordningen med elektronisk chip innsettes av veterinær og frist for registrering av nye føll videreføres.

Det er foreslått to løsninger til endring i passet/registeret dersom hesten får medisiner som ikke tillates brukt til dyr som skal til humant konsum, eller dersom eier bestemmer at hesten ikke skal gå til humant konsum. Den ene løsningen er at man fører endringen inn i passet som deretter sendes til utstedende organ. De oppdaterer basene sine og deretter sender endring til det sentrale registeret. Passet sendes så i retur til eier. Den andre løsningen er at veterinær sender inn for medisinsk årsak elektronisk, mens eier sender inn som nevnt over ved eget valg.

En stor og spennende følge av endringer i forskriften, er at man vil få et korrekt svar på hvor mange hester det finnes i Norge. Siden forordningen gjelder alle EU land og EØS-stater så vil man ha oversikt også over hester som selges over landegrensene.

Høringsfristen er 23. november 2015

Les mer om høringen på Mattilsynets side her

Les mer om prosessen i forordningen her

Les artikkel fra 28. september 2013 på Stallmestern om «nasjonalt register over alle hester»