Rundt om i landet har det i mange år vært ulike aktivitetstilbud på gårder, men i 2012 kom den Nasjonale strategien for Inn på tunet, og ansvaret for godkjenning ble lagt til Matmerk. KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er en del av Matmerk og fikk i oppgaven å kontakte hele 1100 gårder som man hadde på en liste over de som var interessert i å starte opp eller hadde et tilbud. I dag er det noe over 400 inn på tunet gårder. KSL merker at det derimot er en næring i vekst.

For mange Inn på tunet-gårder er dyr en viktig del av tilbudet. Hest har en særskilt egenskap som gjør den egnet i helsefremmende arbeid. Den kan benyttes til blant annet terapitiltak for fysisk og psykisk handicappede personer, til arbeidstrening, som læringsarena for barn og unge, til ridesport for personer med nedsatt funksjonsevne, og som en vei til videre utdanning.

Hva er Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

stelligangenHvem kan tilby Inn på tunet

Mange som tilbyr Inn på tunet bruker hesten som en del av tilbudet, men for å kunne bli godkjent må det være tilknyttet en gård. Et rent hestesenter kan mao ikke tilby Inn på tunet aktiviteter.

For å bli godkjent må man kunne oppfylle de krav som settes, gjennomføre egenkontrollen og komme igjennom en godkjenningsrevisjon.

KSL systemet består av 13 standarder der nr 1 og 2 er felles for alle. Nummer 1 heter Generelle krav til gården. Standard nr 2 er Helse miljø og sikkerhet. Standard 3 til 13 er for de næringsretningene man kan ha på gården slik som poteter, melk, hest i næring eller nr 11 som er Inn på tunet.

I hver standard er det en rekke spørsmål der man må svare ja, nei eller ikke aktuelt. Svarer man nei ses det på som et avvik og som man da må ha en plan for å rette opp.

Les mer om godkjenningsordningen på Matmerk sine nettsider her.

Hvem er Inn på tunet for

Det offentlig er stort sett bestiller av tjenestene. Det kan være oppvekst og opplæring i forhold til allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, SFO, fritid m.m.

NAV er en annen instans der det kan være behov i forbindelse med arbeidstrening og rehabilitering.

hh og hestInnen Helse og omsorg kan det være tilbud i forbindelse med rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

Bu og bufetaten kan trenge tilbud rundt avlastning. Kommunen kan trenge støttekontakt tjenester og andre Barnevern tjenester.

Det kan være integreringstiltak, flytningskontakt, voksenomsorg. Det er også behov innen kriminalomsorgen.

Felles for alle er at tilbudet må tilpasses brukernes behov. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

En god plan, økonomi og langsiktighet

Skal man begynne med Inn på tunet så snakk med andre som har tilsvarende tilbud og sjekk hvilke satsninger kommunen har. Det å legge tilbudet opp mot satsningen til kommunen kan bidra til at man får en avtale.

Generelt er markedsføring av gården og selve tilbudet viktig for å få en avtale, men man må regne med en del arbeid før en avtale er signert.

Har man først fått en avtale så er det som regel god økonomien i tilbudet. En utfordring kan derimot være forutsigbarhet på sikt, da kommunens økonomi og langsiktige tenkning kan være ustabil.

Det som koster er stort sett din egen arbeidstid om gården ellers er tilrettelagt. Andre utgifter kan derfor være om man må gjøre noe for å kunne oppfylle for eksempel HMS krav, etc.

Det går an å søke BU midler (Bygdeutviklingstiltak)

Samvirket Inn på tunet Norge SA kan hjelpe

I 2016 ble Samvirket Inn på tunet Norge SA stiftet. Tanken bak samvirket er at den enkelte gården ikke skal så alene i tillegg til at man sammen kan fremme tilbudene.

Mye kunnskap om hest har fursvunnet med årene mener rådetSamvirket bistår med markedsføring, avtaleprosess, administrasjon, kompetanseheving, nettverk, mm

Hvorfor skal man tilby Inn på tunet

De fleste gårder har en fantastisk arena der man får være nær naturen, dyr, mennesker og fysisk arbeid. Ofte blir gårdene stående mye tomme og uutnyttet potensiale ligger brakk.

Et Inn på tunet tilbud vil gi mange ringvirkninger på gården i tillegg til sysselsetting og det rent økonomiske. For gården vil det skape aktivitet og liv på gården men for brukerne vil det gi en meningsfylt og opplevelsesrik hverdag.

 

Les om ordningen på Matmerk sine sider ved å klikke her

Les standardene til KSL ved å klikke her

Les om Inn på tunet Norge SA ved å klikke her

 

Les artikkelen Inn på tunet «Ny nasjonal strategi» ved å klikke her

Les artikkelen «Ny nettside Inn på tunet» ved å klikke her