Statsrådene la fram meldingen på Kirkerud gård i Nittedal i februar i fjor. Der ble den nasjonale strategien for Inn på tunet fremlagt og ny logo ble avduket. (Les artikkel: Inn på tunet – ny nasjonal strategi )

Siden da har ca 500 av de 1100 gårdene som er med i ordningen blitt godkjent etter den nye meldingen. Fra 1. januar 2014 må man være godkjent av Matmerk for å kunne bruke begrepet ”Inn på tunet”, IPT-logo og designprofil.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Logo Inn p tunetFor å bli godkjent som tilbyder av Inn på tunet-tjenester må man oppfylle definisjonen av Inn på tunet, gjennomføre kvalitetssikring av egen virksomhet og bestå en godkjenningsrevisjon.

I dette ligger at man må oppfylle punkt 1 og 11 i KSL-Standarden (Kvalitetssystem i landbruket) Godkjenningsordningen legger til rette for at alle skal ha et enkelt verktøy.  Inn på tunet blir en del av det totale kvalitetssystemet på gården. Les mer om godkjenningsordningen på Matmerk sine nettsider her.

Ny nettside

Det er Norges Vel som har driftet nettsidene til Inn på tunet, men fra 1. januar 2013 har Matmerk overtatt. Norges Vel har siden 1999 utviklet og driftet nettstedet. De vil fortsette med rådgivning knyttet til “Inn på tunet” ordningen.

Markeds- og aktøranalyse er under utarbeidelse

Landbruks- og matdepartementet har gitt Matmerk i oppdrag å lage en markeds- og aktøranalyse over ordningen. Den skal gi et godt bidrag til en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet, de neste fire årene. Analysen skal lages av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Hvem som er godkjent etter ny ordning kan du se her

Besøk Norges Vel her

Besøk Matmerk her