Snø kan gjøre at strømtrådene blir for lave for hestene, eller at strømmen ikke virker. Om da en elg kommer luntende forbi, eller grenen på andre siden av gjerdet ser forlokkende ut, kan det være nok til at hestene kommer seg ut av den trygge innhegningen.

I retningslinjer til forskrift om velferd for hest står det i paragraf 16 at det kan være behov for å måke snø, for bla å hindre at gjerdene blir for lave. Videre står det at gjerdene skal være godt synlige for hestene og av solid materialer eller strømførende.

 

strgjerdeHer kommer andre små tips for å sikre at hestene står trygt i vinter.

– Sjekk at alle stolper er hele og at de vil tåle en vinter til.

– Stolper bør være satt ned rundt 70 cm ned i bakken for å unngå for mye problemer med telehiv. Er det fjell i grunnen bør man vurdere og borre fast en bolt som stolpen kan monteres på.

– Avstanden mellom stolpene bør ikke være for lang om strømtrådene skal klare å holde seg stramme gjennom hele vinteren. Vanligvis sier man mellom 2 og 5 meter, men heller 3 enn 5.

– Høyden på stolpene bør tilpasses hesterase og snømengde om vinteren. Tenker man og bruker 3 tråder, pleier man å ha en tråd på 60 centimeter, en på 90 og en på 120. Med 70 cm under bakken bør stolpene være rundt 2 meter lange.

(Les artikkel gjerdestolper)

– Strømtråder samler snø, men strømbånd samler enda mer snø. Har man av erfaring mye snø i området kan tråd være tingen vinterstid. Bånd kan fort gjøre at strømledningen blir hengende ned mot bakken og det blir lettere for hestene og komme ut.

– Har du strømtråd som vanligvis blir begravd i snø er det liten vits med strømtråd. Kobl derfor trådene slik at nederste enkelt kan kobles ut av strømkretsen når snømengden nærmer seg tråden.

– Sørg for at alle busker og trær som kan lene seg over tråden når snøen legger seg på dem blir klippet bort

(Les artikkel strømgjerde)

Gjerde forlengelse– På vinterhalvåret er det vanskelig å få god jording til bakken. Det kan derfor være smart å montere nederste (midterste om det er 3 tråder på gjerdet) strømtråd, slik at den kan kobles om til jordingen på strømapparatet. På den måten vil hesten få støt om den kommer i kontakt med begge trådene.

(Les artikkel strømgjerde om vinteren)

– Om stolpene er litt lave og man vet om steder der snøen samler seg, kan man med fordel skjøte dem og flytte strømtrådene høyere opp/evt. montere en ekstra ledning på toppen. En mulighet er å montere enkle tynne plaststolper på de allerede eksisterende stolpene. Plaststolpene fester man enkelt med strips.

– Snakk med alle som tar ut og inn hestene om rutiner for strømmen. Når er den på og av, oppheng av port eller ligge på bakken, med mer.

(Les artikkel plast stolper som gjerde forlenger)